Základní škola a mateřská škola,
Mžany
okres Hradec Králové

  

Vlevo ZŠ, ŠD | vpravo MŠ, jídelna a tělocvična > úplné 360° zobrazení


Vítejte na stránkách malotřídní základní školy a mateřské školy v obci Mžany, která se nachází necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové. 

Naše škola slouží jako komunitní centrum obce. Děti se zde vzdělávají ve dvou třídách (I. třída: 1. a 2. ročník, II. třída: 3. a 4. ročník). 

Takto se přirozenou cestou učí pomáhat mladším a slabším spolužákům, toleranci a samostatnosti.


Hlavní vchod školy => úplné  360° zobrazení

Poskytujeme: 

- rodinné prostředí a pocit bezpečí pro Vaše děti;

- nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách;

- individuálnější přístup ke každému dítěti;

- moderní a vybavené třídy (interaktivní tabule, počítače, tablety…), tělocvičnu,  keramickou dílnu;

- výuku angličtiny, hry na zobcovou flétnu, práci na počítačích;

- moderní metody práce a vyučování (projektové a tematické vyučování, práce ve skupinách);

- podporujeme čtenářskou gramotnost (čtenářské dílny);

- účast žáků školy na sportovních (atletika, florbal, vybíjená, plavání,…) a literárních (recitování) soutěžích, či přírodovědných exkurzích  (zemědělský den, dožínky), školních výletech;

- zapojení do charitativních projektů a věřejných sbírek (sdružení Chrpa Rokyto, Život dětem, podpora postiženého chlapce, Čtení pomáhá);

- dostatek informací pro rodiče (osobně, e-mailem).

 

V rámci školní družiny paní vychovatelka nabízí dětem různé činnosti pohybové, výtvarné, literární a hudební, jakož i tematické dny (čertí den, rej masek, dětský den apod.). 

 

Volný čas mohou děti aktivně trávit rovněž v zájmových kroužcích poskytovaných externisty:

- tancování, tenis, judo, keramický kroužek.