Základní škola a mateřská škola Mžany, okres Hradec Králové

   Vítejte na stránkách malotřídní základní školy a mateřské školy v obci Mžany, která se nachází necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové. 

   Naše škola slouží jako komunitní centrum obce. Děti se zde vzdělávají ve dvou třídách (I. třída: 1. a 2. ročník, II. třída: 3. a 4. ročník). 

   Takto se přirozenou cestou učí pomáhat mladším a slabším spolužákům, toleranci a samostatnosti.

Vizitka školy - klepněte zde.

Aktuální informace

najdete v sekci "Novinky", "Akce", "Organizace školního roku" a "Rozvrh hodin".

Rekonstrukce ve škole!!!

Žáci i zaměstnanci školy vstoupí po prázdninách do vylepšených prostor.
   Náš zřizovatel, Obec Mžany, během prázdnin pokračoval ve výrazném vylepšení prostředí, ve kterém se pohybují žáci i zaměstnanci školy.
Po jarní kompletní obnově oplocení areálu školy se nyní díky dotačnímu programu z oblasti "Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje" a dofinancování obcí Mžany realizovala výměna plynových kotlů a topných těles. Dále se položila nová dlažba na chodbách. Zásadní změnou prošla i toaleta zaměstnanců.
   Významné je pro nás i zajištění nového poskytovatele internetu. Rychlejší internet, ať už díky nově zřízeným síťovým přípojkám či wi-fi síti, najde využití nejen při hodinách (zejména informatiky), ale i o přestávkách či v odpoledních hodinách.
   Proměnou prochází i chodba školy a prostor před ředitelnou - truhlářství Šubrt vyrobilo a instalovalo nový nábytek zhotovený na míru.
   Myslelo se i na zabezpečení školy. Díky dotaci MŠMT "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti." jsme získali do všech tříd školy interní telefony pro snadnější komunikaci s příchozími osobami do školy. Součástí bude i výměna vchodových dveří školy.

   Víme, že plány na vylepšení školy nekončí a budou pokračovat!

   Tímto bychom našemu zřizovateli, Obci Mžany, v čele se starostou panem Valenou, chtěli za výraznou proměnu školy poděkovat.

Základní škola Mžany poskytuje: 

- rodinné prostředí a pocit bezpečí pro Vaše děti;

- nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách;

- individuálnější přístup ke každému dítěti;

- moderní a vybavené třídy (interaktivní tabule, počítače, tablety…), tělocvičnu,  keramickou dílnu;

- výuku angličtiny, hry na zobcovou flétnu, práci na počítačích;

- moderní metody práce a vyučování (projektové a tematické vyučování, práce ve skupinách);

- podporujeme čtenářskou gramotnost (čtenářské dílny) => k dispozici je nová školní knihovna (cca 180 titulů);

- účast žáků školy na sportovních (atletika, florbal, vybíjená, plavání,…) =>  organizujeme turnaj ve florbalu malotřídních škol. Účast na recitačních soutěžích, či přírodovědných exkurzích  (zemědělský den, dožínky), školních výletech;

- zapojení do charitativních projektů a věřejných sbírek (sdružení Chrpa Rokyto, Život dětem, podpora postiženého chlapce, Čtení pomáhá);

- dostatek informací pro rodiče (osobně, e-mailem).

 

V rámci školní družiny paní vychovatelka nabízí dětem různé činnosti pohybové, výtvarné, literární a hudební, jakož i tematické dny (čertí den, rej masek, dětský den apod.). 

 

Volný čas mohou děti aktivně trávit rovněž v zájmových kroužcích poskytovaných externisty:

- tancování, tenis, judo, keramický kroužek.