Dokumenty a formuláře

Dokumenty

Školní vzdělávací program MŠ Mžany

Školní vzdělávací program mateřské školy


Školní řád MŠ Mžany

Školní řád mateřské školy


Vnitřní řád MŠ

Vnitřní řád mateřské školy


Provozní řád MŠ

Provozní řád mateřské školy

Formuláře

Jak přihlásit dítě do mateřské školy
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
Evidenční list do mateřské školy
Kritéria pro přijetí

Dokumenty

Provozní řád školní jídelny
Seznam alergenů

Formuláře

Přihláška ke stravování

Dokumenty & formuláře