Školní jídelna

Jídelníček

Dobrou chuť Vám přejí
Pavlína Munzarová – hlavní kuchařka
Vladimíra Vorlová – vedoucí školní jídelny


Ceny obědů od 1. 3. 2019

strávníci do 6 let:

přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 21,- Kč
svačina: 7,- Kč

strávníci 7-10 let:

přesnídávka: 7,- Kč
oběd: 25,- Kč
svačina: 7,- Kč

strávníci 11-14 let:

oběd: 27,- Kč

Platba obědů


Při platbě stravného převodem (složenkou) použijte tyto údaje:
Číslo účtu: 181926995/0300
Variabilní symbol: uvedeno na údaji k platbě
Poznámka: Jméno a příjmení dítěte/ žáka, škola
Splatnost: k 25. dni daného měsíce.

 

Kontakt:
Vladimíra Vorlová – vedoucí školní jídelny
Telefon: 498 773 925, 731 004 124
E-mail: jidelna@zsmzany.cz

 

Přihláška ke stravování v jídelně ZŠ a MŠ Mžany – formuář v PDF

Odhlašování obědů


Odhlásit obědy je možné jeden pracovní den předem telefonicky nebo emailem.

Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob.

V případě absence žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit.

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vladimíra Vorlová Vedoucí školní jídelny 731 004 124
498 773 925
E-mail
Pavlína Munzarová Vedoucí kuchařka 731 004 124
498 773 925
Jana Špalková Pomocná kuchařka 731 004 124
498 773 925
Seznam alergenů

Školní jídelna