Zápis do 1. ročníku základní školy – 2023/2024

Výsledek zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

Výsledek zápisu do 1. ročníku ZŠ Mžany

 

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/ 2024
8ZVRB Zapsáno do 1. ročníku
97SBC Zapsáno do 1. ročníku
TVWCP Zapsáno do 1. ročníku
V33Q8 Zapsáno do 1. ročníku

 

Seznam dětí s vyřízeným odkladem povinné školní docházky
B2DE9 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
7GR4M Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
WZBMX Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok

 

Seznam dětí s neuzavřeným výsledkem zápisu – chybí potřebné dokumenty
BQ8DM Neuzavřený zápis
DCHHR Neuzavřený zápis

 

Termín zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku ZŠ

Kritéria přijetí do 1. ročníku ZŠ

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve středu 12. 4. 2023 (změna termínu z důvodu onemocnění) od 13:00 do 17:00 hodin. Děti, které mají zájem zapsat se do 1. ročníku naší školy i po termínu zápisu, tak mohou učinit do 30. dubna 2023 => kontaktujte nás.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dětí po loňském odkladu školní docházky.  

Na zápis se můžete přihlásit na předem určený čas pomocí elektronického rezervačního systému.

>> Rezervační systém pro zápis do 1. třídy <<

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (k vyplnění a stažení ZDE)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
 • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (k vyplnění a stažení ZDE).
 • Žádost o odklad povinné školní docházky (k vyplnění a stažení ZDE).
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Děti budou přijímány do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:

 1. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 2. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota a Sadová.
 3. Děti, které nejsou uvedeny v prvním a druhém bodě, budou přijímány dle následujících kritérií:

           a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

           b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

           c) dítě s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy ZŠ a MŠ Mžany činí 20 žáků.

 

Formuláře je možné si stáhnout v dokumentech školy nebo je lze vyplnit před samotným zápisem.  Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí.

 

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientopvat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodžovat pravidla správného chování

  Vložte tento kód: captcha

  Zápis do 1. ročníku základní školy