Základní škola a mateřská škola Mžany

škola pro život

ZŠ Mžany

ZŠ a MŠ Mžany - Škola poznávání

Seznamte se blíže s naším vzdělávacím programem

Milí žáci, Vážení rodiče.

Přestože školní rok 2019/2020 končí až 31. srpna, předáním vysvědčení jsme si všichni (jako každý rok) řekli: “Máme to za sebou!”
Letos to konstatování bylo přeci jenom trochu jiné.

Z důvodu pandemie probíhalo vzdělávání na dálku, ať už v rámci on-line výuky, kterou jsme zavedli v průběhu března, nebo přes e-maily či telefonáty.

Chtěl bych tímto poděkovat všem rodičům, že své děti v náročném on-line období podpořili. Chci pochválit především všechny žáky, že učení na dálku zvládli na výbornou.

Po znovuotevření školy 25. května jsme výuku i přes hygienická opatření (roušky, dezinfikování, měření teploty, rozestupy atd.) pojali tak, jak se na správnou školu patří. UČILI JSME SE …téměř do posledního dechu.

Do konce školního roku zůstaly doma pouze dvě děti, které nás však k naší radosti přišly poslední den navštívit a převzít si osobně vysvědčení.

Vyučování probíhalo v upraveném režimu -> ranní rozcvička “na dvoře”, přestávky s pohybovými chvilkami ve venkovním prostředí nebo i tělocvičně, ale hlavně standardní výuka s důrazem na český jazyk, matematiku a angličtinu.

S čistým svědomím mohu konstatovat, že přes všechny překážky jsme my, učitelé, předali žákům v “hlavních” předmětech obsah učiva v požadovaném rozsahu pro dané ročníky …teď už to jen do září nezapomenout.

Věřme, že nový školní rok bude probíhat v “běžných kolejích”.

Ale dříve než začne, chtěl bych všem dětem popřát krásné a zasloužené prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou.

A na závěr. Píseň s příznačným názvem “Co o nás budou psát za sto let” v podání žáků 3., 4. a 5. ročníku podbarvená střípky ze života školy v předchozím období.

Mgr. Tomáš Zahradníček

Škola Mžany

Základní škola Mžany je malotřídní škola I. stupně s mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.
Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.
Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání Vašich dětí. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Aktuality ze ZŠ a MŠ Mžany

POMŮCKY DO 1. – 5. ROČNÍKU

Pomůcky do 1. ročníku  aktovka na záda přezůvky sáček na přezůvky ručník stojánek na knihu počítadlo papírové hodiny pravítko tužkou popisovatelná průhledná folie fixem popisovatelná tabulka + smazatelné fixy (min. 2 ks), hadřík obaly na sešity a učebnice nakoupit až v září podle pracovních sešitů a učebnic balení papírových kapesníčků boxík na svačinu a lahev na nápoj prostírání na svačinu   Vybavený penál 2x pero (Tornádo), zmizík, tužky […]

Milí žáci, Vážení rodiče.
Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Prázdninový provoz mateřské školy v roce 2020

Provoz mateřské školy ve Mžanech bude z důvodu čerpání dovolené přerušen od 1. 7. 2020 do  7. 8. 2020. Běžný provoz (6:15 – 16:15 hodin) bude zahájen od pondělí 10. 8. 2020.

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy znát své jméno, příjmení, poznat si své věci svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení obout se a vyzout samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku umět používat kapesník, smrkat, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Znovuotevření základní školy od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pravidla a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy stanovuje Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany (dále jen „nařízení“).   Stručné informace z “Nařízení” (celý text “Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ Mžany […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Prázdninový provoz mateřské školy v roce 2020

Provoz mateřské školy ve Mžanech bude z důvodu čerpání dovolené přerušen od 1. 7. 2020 do  7. 8. 2020. Běžný provoz (6:15 – 16:15 hodin) bude zahájen od pondělí 10. 8. 2020.

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy znát své jméno, příjmení, poznat si své věci svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení obout se a vyzout samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku umět používat kapesník, smrkat, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Znovuotevření MŠ od středy 13. 5. 2020
Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Informace + dotazník pro rodiče k znovuotevření MŠ

V souvislosti s plánovaným uvolňováním režimu, který vláda ČR zavedla z důvodu zamezení šíření nemoci COVID-19, zjišťujeme zájem o otevření mateřské školy především pro rodiče, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Termín otevření MŠ, provozní dobu, režim dne a další požadavky na pobyt dětí na základě doporučení KHS, MŠMT a zřizovatele ještě upřesníme. S otevřením MŠ […]

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech – číst   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH pro školní rok 2020/ 2021 se koná v období od 2. do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zákonný zástupce (rodič) se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 2. do 16. května 2020 a bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto: Na […]

Červenec, srpen 2020
1. 7. - 31. 8. 2020 - Hlavní prázdniny
Září
1. 9. - Zahájení školního roku 2020/2021 v 8:00 hodin
28. 9. - Den české státnosti
Říjen
28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu
29-30. 10. - Podzimní prázdniny
Listopad
17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii
Prosinec
23. 12. - 3. 1. - Vánoční prázdniny
24. 12. - Štědrý den
25. 12. - 1. svátek vánoční
26. 12. - 2. svátek vánoční
Leden 2021
1. 1. - Den obnovy samostatného českého státu
1. 1. - Nový rok
3. 1. - Vánoční prázdniny
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
28. 1. - Ukončení 1. pololetí - Vysvědčení
29. 1. - Pololetní prázdniny
Únor
Březen
8. 3. - 14. 3. - Jarní prázdniny
Duben
1. 4. - Velikonoční prázdniny
2. 4. - "Ostatní svátek"
Květen
1. 5. - Svátek práce
8. 5. - Den vítězství
Červen
30. 6. - Vysvědčení
1. 7. - 31. 8. 2021 - Hlavní prázdniny

Malotřídní základní škola a mateřská škola v obci Mžany poskytuje vzdělávání a výchovu ve stávající budově téměř 110 let (od roku 1909). Nachází se necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové a 1,5 km od obce Sadová. Tedy na území, které je spjato zejména s historickými událostmi Prusko-rakouské války roku 1866 a rozhodující bitvou u Chlumu – les Svíb (10 km) nebo i územím vlastněné Harrachy (např. již zaniklý zámek v Sadové – zahradníkem tam byl praděd Bedřicha Smetany).

Naše škola slouží jako komunitní centrum obce. Děti se zde vzdělávají ve dvou třídách (I. třída: 1. a 2. ročník, II. třída: 3., 4. a 5. ročník). Na hlavní předměty ročníky dělíme na menší skupiny a využíváme tak nově vzniklou učebnu.

Ve věkově smíšených třídách se děti přirozenou cestou učí pomáhat mladším a slabším spolužákům, toleranci a samostatnosti.

 • mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna na “jedné adrese”
 • plně kvalifikovaní pedagogové
 • rodinné prostředí a bezpečí pro každé dítě
 • nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách
 • spojené ročníky (3., 4. a 5.) jsou na některé předměty (ČJ, AJ, Ma) rozděleny a vyučovány buď samostatně nebo v malých skupinách
 • využíváme tandemovou výuku – dva pedagogové v jedné třídě
 • individualizovaný přístup ke každému dítěti
 • vybavené třídy, tělocvična, keramická a výtvarná dílna
 • zpěv žáků s “živým” hudebním doprovodem nejen v rámci HV, ale i během přestávek či dalších předmětů
 • čtenářský klub => školní knihovna s cca 180 tituly
 • tradiční i moderní metody práce a vyučování (projektové a tematické vyučování, práce ve skupinách)
 • sportovní akce, kulturní akce; exkurze a výlety
 • zapojení do charitativních projektů a veřejných sbírek
 • odpočinkové, pohybové, výtvarné, literární a hudební aktivity ve školní družině či tematické dny
 • zájmové kroužky (hudebně-dramatický, judo, taneční, bruslení, náboženství…)
 • personální podpora – školní asistentky
 • úspěšnost v získávání finančních prostředků z dotačních programů (EU, MŠMT, Kraje) => zlepšení podmínek pro vzdělávání
  • polytechnická výchova (3D tiskárna, stavebnice Lego, pracovní dílenský stůl atd.)
  • notebooky a software
  • projektové dny

Pilíře naší školy

Využíváme osvědčené, alternativní, inovativní a také vlastní metody výuky.

Náš školní vzdělávací program je založen na činnostním učení. Výuka probíhá formou činnostního učení a objevování.

Bezpečnost dětí a žáků je zajišťována během celého dne, kdy jsou ve škole.

Na základě vytvořených pravidel se soustavně snažíme o budování pěkných mezilidských vztahů tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře a bezpečně.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje rozvinout individuální přístup učitelů k žákům.

Poskytnutá podpora žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Vyučovací hodinu a činnosti zahajuje a ukončuje učitel. Neúprosné vyzvánění u nás nenajdete.

Skladbu a přípravu stravy si určujeme sami v naší vlastní kuchyni dle platných norem. Naším cílem jsou chutná, pestrá a zdravá jídla.

Žákům školy zajišťujeme celodenní pitný režim (děti v MŠ mají nápoje v jídelně, žákům ZŠ je poskytnuta pramenitá “barelová” voda)

Pokud to počasí umožňuje, velké přestávky žáci tráví aktivně ve venkovním areálu školy. Tam se mohou nasvačit, projít, proběhnout, zajezdit si na “skejtu”, koloběžce či kole, zaházet si na koš atd.

V rámci informatiky i dalších předmětů se žáci seznamují se základy programování robotů typu Ozobot, Lego BOOST, Lego Education WeDo,  Arduino mBot/ mBot Ranger, Airblock dron  apod.

Pronikáme i do tajů 3D tisku.

V rámci školní družiny a mimoškolní činnosti jsou našim žákům poskytovány aktivity odpočinkové, sportovní, tvůrčí, ale i duchovní.

Fakta o ZŠ a MŠ Mžany

Prohlédněte si údaje o naší základní škole a mateřské škole Mžany

1909
založeno
7
pedagogů
58
zapsaných dětí a žáků
100
spokojených dětí = náš cíl

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

X