Základní škola a mateřská škola Mžany

škola pro život

Vítejte
ve mžanské škole!
Virtuální prohlídka Vás provede naší školou Zobrazit prohlídku
Jak přihlásit své dítě
do mžanské školy?
Jedním z cílů našeho vzdělávacího programu
je vzdělávání v přátelském prostředí.
Dozvědět se více
Organizace
školního roku
2020/ 2021
Termíny školních prázdnin
Vzdělávací programy
Naše vzdělávací programy se zaměřují na děti
mateřské školy, žáky základní školy a školní družiny.
Dozvědět se více
Školní akce
V průběhu školního roku se nejen učíme,
ale pořádáme i různé akce.
Zobrazit akce školy
Individuální (domácí)
vzdělávání
=> poskytujeme i tuto formu vzdělávání
=> pro tyto žáky jsme kmenovou školou
Více informací
ZŠ Mžany

ZŠ a MŠ Mžany - Škola poznávání

Seznamte se blíže s naším vzdělávacím programem

Základní škola Mžany je malotřídní škola I. stupně s mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.
Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.
Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání Vašich dětí. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

ZŠ a MŠ Mžany

Aktuality ze ZŠ a MŠ Mžany

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020  

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR přechází naše škola od 14. 10. 2020 na distanční výuku.   Na zítřejší den (středu 14. 10.) jsme žákům zadali k vypracování konkrétní úkoly. On-line výuku zahajujeme od čtvrtka 15. 10. 2020. Pro žáky 3. ročníku 60 minut, 4. ročníku 90 minut a 5. ročníku 90 minut. Výuka jednotlivých ročníků bude probíhat odděleně. Délku výuky pro 1. a 2. ročník a čas zahájení upřesní třídní […]

Omezení provozu škol a školských zařízení k 12. 10. 2020
Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Prázdninový provoz mateřské školy v roce 2020

Provoz mateřské školy ve Mžanech bude z důvodu čerpání dovolené přerušen od 1. 7. 2020 do  7. 8. 2020. Běžný provoz (6:15 – 16:15 hodin) bude zahájen od pondělí 10. 8. 2020.

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy znát své jméno, příjmení, poznat si své věci svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení obout se a vyzout samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku umět používat kapesník, smrkat, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Znovuotevření MŠ od středy 13. 5. 2020
Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Informace + dotazník pro rodiče k znovuotevření MŠ

V souvislosti s plánovaným uvolňováním režimu, který vláda ČR zavedla z důvodu zamezení šíření nemoci COVID-19, zjišťujeme zájem o otevření mateřské školy především pro rodiče, kteří nezbytně nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku z důvodu návratu k pracovním povinnostem. Termín otevření MŠ, provozní dobu, režim dne a další požadavky na pobyt dětí na základě doporučení KHS, MŠMT a zřizovatele ještě upřesníme. S otevřením MŠ […]

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech – číst   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH pro školní rok 2020/ 2021 se koná v období od 2. do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zákonný zástupce (rodič) se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 2. do 16. května 2020 a bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto: Na […]

Červenec, srpen 2020
1. 7. - 31. 8. 2020 - Hlavní prázdniny
Září
1. 9. - Zahájení školního roku 2020/2021 v 8:00 hodin
15. 9. (úterý) od 16.15 hodin - Společná schůzka rodičů
28. 9. - Den české státnosti
Říjen
26. 10. a 27. 10. - Dny volna vyhlášené MŠMT
28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu
29-30. 10. - Podzimní prázdniny
Listopad
17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii
Prosinec
23. 12. - 3. 1. - Vánoční prázdniny
24. 12. - Štědrý den
25. 12. - 1. svátek vánoční
26. 12. - 2. svátek vánoční
Leden 2021
1. 1. - Den obnovy samostatného českého státu
1. 1. - Nový rok
3. 1. - Vánoční prázdniny
Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
28. 1. - Ukončení 1. pololetí - Vysvědčení
29. 1. - Pololetní prázdniny
Únor
Březen
8. 3. - 14. 3. - Jarní prázdniny
Duben
1. 4. - Velikonoční prázdniny
2. 4. - "Ostatní svátek"
Květen
1. 5. - Svátek práce
8. 5. - Den vítězství
Červen
30. 6. - Vysvědčení
1. 7. - 31. 8. 2021 - Hlavní prázdniny

Malotřídní základní škola a mateřská škola v obci Mžany poskytuje vzdělávání a výchovu ve stávající budově téměř 110 let (od roku 1909). Nachází se necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové a 1,5 km od obce Sadová. Tedy na území, které je spjato zejména s historickými událostmi Prusko-rakouské války roku 1866 a rozhodující bitvou u Chlumu – les Svíb (10 km) nebo i územím vlastněné Harrachy (např. již zaniklý zámek v Sadové – zahradníkem tam byl praděd Bedřicha Smetany).

Naše škola slouží jako komunitní centrum obce. Děti se zde vzdělávají ve dvou třídách (I. třída: 1. a 2. ročník, II. třída: 3., 4. a 5. ročník). Na hlavní předměty ročníky dělíme na menší skupiny a využíváme tak nově vzniklou učebnu.

Ve věkově smíšených třídách se děti přirozenou cestou učí pomáhat mladším a slabším spolužákům, toleranci a samostatnosti.

 • mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna na “jedné adrese”
 • plně kvalifikovaní pedagogové
 • rodinné prostředí a bezpečí pro každé dítě
 • nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách
 • spojené ročníky (3., 4. a 5.) jsou na některé předměty (ČJ, AJ, Ma) rozděleny a vyučovány buď samostatně nebo po malých skupinách
 • využíváme tandemovou výuku – dva pedagogové v jedné třídě
 • individualizovaný přístup ke každému dítěti
 • vybavené třídy, tělocvična, keramická dílna
 • zpěv žáků s “živým” hudebním doprovodem nejen v rámci HV, ale i během přestávek či dalších předmětů
 • školní knihovna s cca 180 tituly
 • tradiční i moderní metody práce a vyučování (projektové a tematické vyučování, práce ve skupinách)
 • sportovní akce, kulturní akce; exkurze a výlety
 • zapojení do charitativních projektů a veřejných sbírek
 • odpočinkové, pohybové, výtvarné, literární a hudební aktivity ve školní družině či tematické dny
 • zájmové kroužky (hudebně-dramatický, judo, taneční, bruslení, náboženství…)
 • úspěšnost v získávání finančních prostředků z dotačních programů (EU, MŠMT, Kraje) => zlepšení podmínek pro vzdělávání
  • polytechnická výchova (3D tiskárna, stavebnice Lego, pracovní dílenské stoly atd.)
  • notebooky a software
  • brýle pro virtuální realitu
  • projektové dny

Pilíře naší školy

Využíváme osvědčené, alternativní, inovativní a také vlastní metody výuky.

Náš školní vzdělávací program je založen na činnostním učení. Výuka probíhá formou činnostního učení a objevování.

Bezpečnost dětí a žáků je zajišťována během celého dne, kdy jsou ve škole.

Na základě vytvořených pravidel se soustavně snažíme o budování pěkných mezilidských vztahů tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře a bezpečně.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje rozvinout individuální přístup učitelů k žákům.

Poskytnutá podpora žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Vyučovací hodinu a činnosti zahajuje a ukončuje učitel. Neúprosné vyzvánění u nás nenajdete.

Skladbu a přípravu stravy si určujeme sami v naší vlastní kuchyni dle platných norem. Naším cílem jsou chutná, pestrá a zdravá jídla.

Žákům školy zajišťujeme celodenní pitný režim (děti v MŠ mají nápoje v jídelně, žákům ZŠ je poskytnuta pramenitá “barelová” voda)

Pokud to počasí umožňuje, velké přestávky žáci tráví aktivně ve venkovním areálu školy. Tam se mohou nasvačit, projít, proběhnout, zajezdit si na “skejtu”, koloběžce či kole, zaházet si na koš atd.

V rámci informatiky i dalších předmětů se žáci seznamují se základy programování robotů typu Ozobot, Lego BOOST, Lego Education WeDo a Mindstorms,  Arduino mBot/ mBot Ranger, Airblock dron  apod.

Pronikáme i do tajů 3D tisku a s brýlemi pro virtuální realitu do jiných světů.

V rámci školní družiny a mimoškolní činnosti jsou našim žákům poskytovány aktivity odpočinkové, sportovní, tvůrčí, ale i duchovní.

Fakta o ZŠ a MŠ Mžany

Prohlédněte si údaje o naší základní škole a mateřské škole Mžany

1909
založeno
7
pedagogů
58
zapsaných dětí a žáků
100
spokojených dětí = náš cíl

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

X