Základní škola a mateřská škola Mžany

škola pro život

ZŠ Mžany

ZŠ a MŠ Mžany - Škola poznávání

Seznamte se blíže s naším vzdělávacím programem

Škola Mžany

Základní škola Mžany je malotřídní škola I. stupně s mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.
Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.
Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání Vašich dětí. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Aktuality ze ZŠ a MŠ Mžany

Domácí výuka žáků ZŠ Mžany v prostředí Microsoft Teams (MS Office 365)
ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – ZMĚNA

Co by měl umět budoucí prvňáček znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů umět se obléknout i převléknout znát své tělo a zvládat osobní hygienu uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami znát základní i doplňkové barvy vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné dítěte je k dispozici v dokumentech školy. Pokud jej budete chtít uplatnit, potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.  Potvrzení o uzavření školského zařízení – žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (po schválení vládou do 13 let) škola vydává pouze elektronicky. Žádný dokument nevyplňujte, jen pošlete žádost na e-mail: info@zsmzany.cz. My doklad vygenerujeme, potvrdíme a zašleme […]

Domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci. Zažíváme období a stav, který by ještě před několika dny pravděpodobně nikoho z nás ani nenapadl. Nedávné vyhlášení uzavření škol pro nás znamenalo okamžité zareagování na situaci. Děti jsme narychlo zaúkolovali, aby se následující dny mohly v domácích podmínkách věnovat škole. Jednotný postup všech učitelů školy není bohužel možný, protože narážíme na omezení (technická i individuální). Je […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY od středy 18. 3. 2020 do odvolání

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.  Více informací […]

Červenec, srpen 2019
29. 6. - 1. 9. 2019 - Hlavní prázdniny
Září
1. 9. 2019 - Hlavní prázdniny
2. 9. - Zahájení školního roku 2019/2020 v 8:00 hodin
28. 9. - Den české státnosti
Říjen
28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu
29-30. 10. - Podzimní prázdniny
Listopad
17. 11. - Den boje za svobodu a demokracii
Prosinec
23. 12. - 3. 1. - Vánoční prázdniny
24. 12. - Štědrý den
25. 12. - 1. svátek vánoční
26. 12. - 2. svátek vánoční
Leden 2020
1. 1. - Den obnovy samostatného českého státu
1. 1. - Nový rok
3. 1. - Vánoční prázdniny
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
30. 1. - Ukončení 1. pololetí - Vysvědčení
31. 1. - Pololetní prázdniny
Únor
Březen
2. 3. - 8. 3. - Jarní prázdniny
Duben
Zápis do 1. ročníku základní školy (OBDOBÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY MEZI 1. 4. - 30. 4. UPŘESNÍME)
9. 4. - Velikonoční prázdniny
10. 4. - "Ostatní svátek"
Vyučování začne v úterý 14. dubna 2020
Květen
1. 5. - Svátek práce
7. 5. - Zápis do mateřské školy
8. 5. - Den vítězství
Červen
26. 6. - Vysvědčení
29. 6. - 30. 6. - Ředitelské volno
1. 7. - 31. 8. 2020 - Hlavní prázdniny

Malotřídní základní škola a mateřská škola v obci Mžany poskytuje vzdělávání a výchovu ve stávající budově téměř 110 let (od roku 1909). Nachází se necelých 15 km severozápadně od Hradce Králové a 1,5 km od obce Sadová. Tedy na území, které je spjato zejména s historickými událostmi Prusko-rakouské války roku 1866 a rozhodující bitvou u Chlumu – les Svíb (10 km) nebo i územím vlastněné Harrachy (např. již zaniklý zámek v Sadové – zahradníkem tam byl praděd Bedřicha Smetany).

Naše škola slouží jako komunitní centrum obce. Děti se zde vzdělávají ve dvou třídách (I. třída: 1. a 2. ročník, II. třída: 3., 4. a 5. ročník). Na hlavní předměty ročníky dělíme na menší skupiny a využíváme tak nově vzniklou učebnu.

Ve věkově smíšených třídách se děti přirozenou cestou učí pomáhat mladším a slabším spolužákům, toleranci a samostatnosti.

 • mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna na “jedné adrese”
 • plně kvalifikovaní pedagogové
 • rodinné prostředí a bezpečí pro každé dítě
 • nízký počet žáků ve věkově smíšených třídách
 • spojené ročníky (3., 4. a 5.) jsou na některé předměty (ČJ, AJ, Ma) rozděleny a vyučovány buď samostatně nebo v malých skupinách
 • využíváme tandemovou výuku – dva pedagogové v jedné třídě
 • individualizovaný přístup ke každému dítěti
 • vybavené třídy, tělocvična, keramická a výtvarná dílna
 • zpěv žáků s “živým” hudebním doprovodem nejen v rámci HV, ale i během přestávek či dalších předmětů
 • čtenářský klub => školní knihovna s cca 180 tituly
 • tradiční i moderní metody práce a vyučování (projektové a tematické vyučování, práce ve skupinách)
 • sportovní akce, kulturní akce; exkurze a výlety
 • zapojení do charitativních projektů a veřejných sbírek
 • odpočinkové, pohybové, výtvarné, literární a hudební aktivity ve školní družině či tematické dny
 • zájmové kroužky (hudebně-dramatický, judo, taneční, bruslení, náboženství…)
 • personální podpora – školní asistentky
 • úspěšnost v získávání finančních prostředků z dotačních programů (EU, MŠMT, Kraje) => zlepšení podmínek pro vzdělávání
  • polytechnická výchova (3D tiskárna, stavebnice Lego, pracovní dílenský stůl atd.)
  • notebooky a software
  • projektové dny

Pilíře naší školy

Využíváme osvědčené, alternativní, inovativní a také vlastní metody výuky.

Náš školní vzdělávací program je založen na činnostním učení. Výuka probíhá formou činnostního učení a objevování.

Bezpečnost dětí a žáků je zajišťována během celého dne, kdy jsou ve škole.

Na základě vytvořených pravidel se soustavně snažíme o budování pěkných mezilidských vztahů tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře a bezpečně.

Nízký počet žáků ve třídě umožňuje rozvinout individuální přístup učitelů k žákům.

Poskytnutá podpora žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními.

Vyučovací hodinu a činnosti zahajuje a ukončuje učitel. Neúprosné vyzvánění u nás nenajdete.

Skladbu a přípravu stravy si určujeme sami v naší vlastní kuchyni dle platných norem. Naším cílem jsou chutná, pestrá a zdravá jídla.

Žákům školy zajišťujeme celodenní pitný režim (děti v MŠ mají nápoje v jídelně, žákům ZŠ je poskytnuta pramenitá “barelová” voda)

Pokud to počasí umožňuje, velké přestávky žáci tráví aktivně ve venkovním areálu školy. Tam se mohou nasvačit, projít, proběhnout, zajezdit si na “skejtu”, koloběžce či kole, zaházet si na koš atd.

V rámci informatiky i dalších předmětů se žáci seznamují se základy programování robotů typu Ozobot, Lego BOOST, Lego Education WeDo,  Arduino mBot/ mBot Ranger, Airblock dron  apod.

Pronikáme i do tajů 3D tisku.

V rámci školní družiny a mimoškolní činnosti jsou našim žákům poskytovány aktivity odpočinkové, sportovní, tvůrčí, ale i duchovní.

Fakta o ZŠ a MŠ Mžany

Prohlédněte si údaje o naší základní škole a mateřské škole Mžany

1909
založeno
7
pedagogů
58
zapsaných dětí a žáků
100
spokojených dětí = náš cíl

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové

X