Školní jídelna

Informace školní jídelny

Při platbě stravného převodem (složenkou) použijte tyto údaje:
Číslo účtu: 181926995/0300
Variabilní symbol (údaj jste obdrželi od vedoucí ŠJ): ????
Poznámka: Jméno a příjmení dítěte/ žáka, škola
Splatnost: k 25. dni daného měsíce.
 
Kontakt:
Vladimíra Vorlová – vedoucí školní jídelny
Telefon: 498 773 925
E-mail: jidelna@zsmzany.cz

 

Přihláška ke stravování v jídelně ZŠ a MŠ Mžany – formulář v PDF

Stravovací systém Strava.cz

Vážení rodiče,

od ledna 2022 jsme začali využívat nový stravovací systém Strava.cz. Máte možnost odhlásit, či přihlásit si obědy na několik dnů dopředu, zjistit aktuální výši stravovacího konta, nastavit si, zda chcete dostávat informace o měsíčním vyúčtování,…

Registrace-přihlášení služby Strava.cz

WWW: www.strava.cz
Číslo jídelny:10998
Uživatel (bez háčků a čárek): jmeno.prijmeni
Heslo: (na e-mail si můžete nechat zaslat nové)

 

Případně se obraťte na vedoucí školní jídelny, kde obdržíte potřebné údaje: číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu (tj. 10998), bude Vám přiděleno přístupové uživatelské jméno (tj. jmeno.prijmeni) a heslo (lze si vygenerovat nové).

Objednávání stravy na internetu

Po registraci lze objednávat/ odhlašovat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz

Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.

Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: 10998

Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste obdrželi při registraci. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

Odhlašování stravy

 

Obědy je možné odhlásit jeden pracovní den předem přes internet (Strava.cz), telefonicky (tel. 498 773 925) nebo emailem (jidelna@zsmzany.cz), a to nejpozději do 12 hodin.

Pokud nedojde k odhlášení, je možné si v den výdeje oběda tento převzít do přinesených nádob.

V případě absence dítěte/ žáka je možné takto odebrat pouze oběd za první den jeho nepřítomnosti. Další dny již oběd vydat nelze a je třeba jej odhlásit.

 

Odhlašování stravy na internetu

Po registraci lze objednávat/ odhlašovat stravu na internetu na adrese: www.strava.cz

Zde zvolte v sekci Strávník položku Přihlášení uživatele.

Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení: 10998

Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste obdrželi při registraci. Jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.

Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

Další možnosti systému Strava.cz

Strava.cz Vám po přihlášení do účtu umožní vložit (svou) e-mailovou adresu, na kterou Vám systém bude zasílat dle volby tyto zprávy:

  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

 

Při zřízení služby si můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Mobilní aplikace Strava.cz

Aktuální informace najdete na Strava.cz – aplikace.

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

Návod na používání Strava.cz najdete na tomto odkazu.
Návod na používání mobilní aplikace Strava.cz pro Android najdete na tomto odkazu.

Volby v menu
Přihlášení – přihlášení registrovaného uživatele

Jídelníčky – zobrazení jídelníčku vybrané jídelny

Demo uživatel – registrace uživatele do Demo (ukázkové) verze aplikace

Nápověda – zobrazení nápovědy

Android – odkaz na stažení aplikace Strava.cz pro Android

CZ SK EN – přepnutí jazyka

Mobilní zařízení
Pro přístup pomocí mobilního zařízení lze využít volbu Mobilní zobrazení nebo adresu http://m.strava.cz. Také můžete využít aplikaci Strava.cz pro Android nebo Strava.cz pro iOS.

Aplikaci Strava.cz provozuje ji Veřejná informační služba, spol. s r.o.. Kontakt na správce aplikace info@strava.cz.
Pro kontaktování konkrétní jídelny použijte kontaktní formulář.

Ceny stravného od 1. 1. 2022

strávníci do 6 let:

přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 8,- Kč
nápoje: 4,- Kč (děti MŠ)

strávníci 7-10 let:

přesnídávka: 9,- Kč
oběd: 30,- Kč
svačina: 9,- Kč
nápoje: 4,- Kč (děti MŠ)

strávníci 11-14 let:

oběd: 32,- Kč

strávníci 15 a více let:

oběd: 33,- Kč

Provozní náklady ve výši 31,- Kč jsou připočteny k ceně obědu v případě neodhlášení obědu v případě nemoci (nepočítá se první den absence).

Jméno Funkce Telefon E-mail
Vladimíra Vorlová Vedoucí školní jídelny 498 773 925 E-mail
Pavlína Munzarová Vedoucí kuchařka 498 773 925  
Jana Špalková Pomocná kuchařka 498 773 925  

Školní jídelna