Dotační projekty ZŠ a MŠ Mžany

Dotační projekty ZŠ a MŠ Mžany

Od roku 2012 se pravidelně účastníme různých dotačních programů. Takto se nám podařilo získat prostředky na materiální rozvoj školy, na zvýšení kompetencí pedagogů i žáků a rovněž prostředky na personální podporu.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy
2021—22

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naše škola je příjemcem dotace v rámci programu Národního plánu obnovy, na nějž je poskytována finanční podpora EU. Cílem tohoto programu je vyrovnat rozdíly ve vzdělávání u žáků, u nichž je zvýšené riziko školního neúspěchu vlivem distanční výuky v období pandemie Covid-19. Výše dotace je 4.550,- a bude využita na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 
Celková výše podpory: 4 550,00 Kč

Podpora ZŠ Mžany III (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022265)

Jaké aktivity jsou podporovány?

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Školní asistent

Projektová výuka

Zájmové kluby

 
Celková výše podpory: 234 158,00 Kč

 

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (21SMVU1-0015)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 62 000,00 Kč + 20% z vlastních zdrojů

 

Více o projektu

2020—21

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (20SMVU1-0030)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 60 000,00 Kč + 20% z vlastních zdrojů

 

Více o projektu

2019—20

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (19SMVU1-0034)

Dotace Královéhradeckého kraje

Účel 1: Polytechnická výchova a vzdělávání
Účel 2: Rozvoj talentů
Účel 3: Podpora digitalizace ve vzdělávání

 
Schváleno: 105 000,00 Kč + 10% z vlastních zdrojů

 

2018—20

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá “Sportuj ve škole”! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

 

 

2018—2020

Podpora ZŠ a MŠ Mžany (CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009500)

Podpora MŠMT 2018

Jaké aktivity jsou podporovány?

  • Šablony na personální podporu: školní asistenti
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
  • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
  • Projektová výuka
  • Zájmové kluby
 
Schváleno: 862 996,00 Kč

 

2018—19

Podpora výuky plavání v základní škole Mžany (PLAV-02-0213/2018)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

 

 

2018—19

Rozvoj podmínek pro vzdělávání (18SMVU1)

Dotace Královéhradeckého kraje

Cílem projektu v rámci “Účelu 1” je navázat na úspěšně zahájené polytechnické vzdělávání dětí a žáků započaté projektem č. 17SMV05.

Cílem projektu v rámci “Účelu 2” je zajistit provoz hudebně-dramatického kroužku.

 

Schváleno: 96 000,00 Kč + 10% z vlastních zdrojů

 

2017—18

Polytechnická výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany (17SMV05-0016)

Dotace Královéhradeckého kraje
Cílem projektu je získat zejména stavebnice pro žáky základní školy i děti z mateřské školy.

Díky dotaci od Královéhradeckého kraje jsme získali částku ve výši 68 000,- Kč a 8 000,- Kč od našeho zřizovatele Obce Mžany.

 
 

 

od 2017—

Ovoce a zelenina do škol (Gira) a Mléko do škol (Laktea/ Madeta)

Ovoce a zelenina a mléko do školy

Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, jakož i mléka a mléčných výrobků.

 
 

 

2017-18

Podpora výuky plavání v základní škole Mžany (PLAV-01-0186/2017)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

 
 

 

Podpora zabezpečení ZŠ a MŠ Mžany (BEZP-MZ-0268/2017)

Dotace MŠMT

Účelem dotace je vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle Minimálního standardu bezpečnosti a podpora dalšího zájmu zřizovatelů o bezpečnost objektů jimi zřizovaných škol.

 
 

 

2015-16

Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany (2015)

Dotace OPVK

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

 
 

 

2014-15

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů (2014)

Dotace OPVK

Prostřednictvím projektu byl podpořen profesní rozvoj učitelů v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků a škola byla vybavena třemi mobilními dotykovými zařízeními.

 
 

 

2013-14

Zájmová práce se žáky mimo vyučování (13SMV04)

Dotace Královéhradeckého kraje
Díky dotaci jsme získali částku ve výši 18 000 Kč s cílem vybudovat novou keramickou dílnu.
Velké poděkování patří Obci Mžany, neboť díky jejímu finančnímu příspěvku na pořízení keramické pece a další vybavení bylo umožněno krajskou dotaci přijmout a dílnu vybudovat.
 
Keramickou dílnu v rámci mimoškolní aktivity využívají všichni žáci základní i mateřské školy.
 

 

od 2009 —

Ovoce a zelenina do škol (Laktea)

Ovoce a zelenina a mléko do školy

Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny, jakož i mléka a mléčných výrobků.

Dotační projekty

X