Aktuality

Podpora výuky plavání v základních škole Mžany

Dotace MŠMT

Číslo projektu: PLAV-02-0213/2018

Program: Rozvojový program podpory výuky plavání na základních školách v roce 2018

Dotační titul: MŠMT

Období realizace: III. etapa – období září-prosinec 2018

Rozpočet: (bez povinné spoluúčasti)

 

Cíl programu
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podporuje plaveckou výuku
žáků základních škol, která je v našem státě organizována od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a
systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost,
protože téměř úplně odstranila chybějící plavecké dovednosti žáků základních škol.
(2) Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů
zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.
(3) Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účel dotace
(1) Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která
bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování
vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci
České republiky. Dotace tedy může pokrýt celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována
dopravcem.
(2) Program se vyhlašuje na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.