Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2021-2022 - platný od září 2021

Rozvrh hodin 2021/ 2022 – ke stažení

Rozvrh_hodin_2021_2022

 

Vysvětlivky:

Čj – Český jazyk; Čj sloh – Český jazyk – sloh; Čj čt/ ps – Český jazyk čtení/ psaní; Liter. v. – Český jazyk – literární výchova;  Aj – Anglický jazyk; Ma – matematika; M Geo – geometrie; PRV – prvouka; Př – přírodověda; Vl-D – vlastivěda dějepis; Vl-Z – vlastivěda zeměpis; Hv – hudební výchova; Vv – výtvarná výchova; Pč – pracovní činnosti; Tv – tělesná výchova

Rozvrh hodin 2021-2022 - platný pro období plaveckého výcviku

Rozvrh hodin

X