Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2022-2023 - platný od 27. 3. 2023

Rozvrh hodin platný od 27. 3. 2023 – ke stažení

Rozvrh_hodin_od_27_3_2023
Vysvětlivky:

Čj – Český jazyk; Čj sloh – Český jazyk – sloh; Čj čt/ ps – Český jazyk čtení/ psaní; Liter. v. – Český jazyk – literární výchova;  Aj – Anglický jazyk; Ma – matematika; M Geo – geometrie; Inf – informatika; PRV – prvouka; Př – přírodověda; Vl-D – vlastivěda dějepis; Vl-Z – vlastivěda zeměpis; Hv – hudební výchova; Vv – výtvarná výchova; Pč – pracovní činnosti; Tv – tělesná výchova

Rozvrh hodin