Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2021-2022

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Tělesná výchova
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Český jazyk
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Český jazyk
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Liter. vých.
08:55 - 09:40
Matematika
10:05 - 10:50
Český jazyk
10:05 - 10:50
Český jazyk - Čtení/ Psaní
10:05 - 10:50
Prvouka
10:05 - 10:50
Výtvarná výchova
10:05 - 10:50
Prvouka
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk - Čtení/ Psaní
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Hudební výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Tělesná výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Pracovní činnosti
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Matematika
  10:05 - 10:50
 • Prvouka
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Úterý

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Středa

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Čtvrtek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Prvouka
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Liter. vých.
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova
  10:05 - 10:50
 • Pracovní činnosti
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Sloh
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Tělesná výchova
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Český jazyk
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Český jazyk
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Čtení/ Psaní
08:55 - 09:40
Matematika
10:05 - 10:50
Český jazyk
10:05 - 10:50
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
Český jazyk - Čtení/ Psaní
10:05 - 10:50
Výtvarná výchova
10:05 - 10:50
Prvouka
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk - Čtení/ Psaní
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Klub anglického jazyka
12:15 - 13:45
Hudební výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Matematika - Geo
12:30 - 13:15
Tělesná výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:30 - 13:15
Pracovní činnosti
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Sloh
  08:55 - 09:40
 • Matematika
  10:05 - 10:50
 • Prvouka
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Úterý

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Tělesná výchova
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Klub anglického jazyka
  12:15 - 13:45

Středa

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Matematika - Geo
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:30 - 13:15

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  08:55 - 09:40
 • Výtvarná výchova
  10:05 - 10:50
 • Pracovní činnosti
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Sloh
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Psaní
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Matematika
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Matematika - Geo
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Matematika
08:50 - 09:40
Prvouka
10:05 - 10:50
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
Český jazyk - Literární výchova
10:05 - 10:50
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
Anglický jazyk
10:05 - 10:50
Matematika
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Výtvarná výchova
12:30 - 13:15

Pracovní činnosti
13:15 - 14:00
Anglický jazyk
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Prvouka
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Český jazyk - Čtení
12:30 - 13:15
Anglický jazyk
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:15 - 13:00
Hudební výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Čtenářský klub
13:05 - 14:35

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Sloh
  08:55 - 09:40
 • Prvouka
  10:05 - 10:50
 • Matematika
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Výtvarná výchova
  12:30 - 13:15
 • Pracovní činnosti
  13:15 - 14:00

Úterý

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Psaní
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Anglický jazyk
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Středa

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Literární výchova
  10:05 - 10:50
 • Prvouka
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Český jazyk - Čtení
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika - Geo
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Anglický jazyk
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:15 - 13:00
 • Čtenářský klub
  13:05 - 14:35

Pátek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:50 - 09:40
 • Anglický jazyk
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Český jazyk
08:00 - 08:45

Český jazyk - Sloh
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Anglický jazyk
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Matematika
08:55 - 09:40
Český jazyk
08:00 - 08:45

Matematika - Geo
08:55 - 09:40
Matematika
08:00 - 08:45

Matematika
08:55 - 09:40
Přírodověda
10:05 - 10:50
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
Český jazyk - Literární výchova
10:05 - 10:50
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
Anglický jazyk
10:08 - 10:50
Matematika
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Výtvarná výchova
12:30 - 13:15

Výtvarná výchova
13:15 - 14:00
Český jazyk - Čtení
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Vlastivěda - dějepis
12:30 - 13:15

Informatika
13:25 - 14:10
Pracovní činnosti
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Vlastivěda - zeměpis
12:30 - 13:15
Český jazyk - Čtení
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30

Anglický jazyk
12:15 - 13:00
Hudební výchova
11:00 - 11:45

Oběd
11:45 - 12:30
Čtenářský klub
13:05 - 14:35

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Sloh
  08:55 - 09:40
 • Přírodověda
  10:05 - 10:50
 • Matematika
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Výtvarná výchova
  12:30 - 13:15
 • Výtvarná výchova
  13:15 - 14:00

Úterý

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Anglický jazyk
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Vlastivěda - dějepis
  12:30 - 13:15
 • Informatika
  13:25 - 14:10

Středa

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Literární výchova
  10:05 - 10:50
 • Pracovní činnosti
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Vlastivěda - zeměpis
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika - Geo
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Anglický jazyk
  12:15 - 13:00
 • Čtenářský klub
  13:05 - 14:35

Pátek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk
  10:08 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
No předměty available!

Rozvrh hodin

X