Rozvrh hodin

Rozvrh hodin od 25. 5. 20020

Od 25. 5. 2020 je rozvrh hodin upraven.
Výuka bude zaměřena na: český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku/ přírodovědu a vlastivědu.
Žáci budou dostávat pokyny, co budou na další dny potřebovat a co si mají připravit.

Skupina 1 – žáci 1. a 2. ročníku přicházejí do školy v rozmezí od 7:55 až 8:10 hodin.

 • Vyučování pro skupinu 1 začíná v 8:15 hod. a končí v 11:45 hodin.
 • Na oběd odchází v 11:45 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:10 hod.
 • Odchod domů mezi 12:15 až 12:30 hodin nebo přesun do ŠD.
 • Provoz ŠD probíhá od 11:45 hod. do 15:30 hod. Ranní družina NEPROBÍHÁ.

Skupina 2 – žáci 3. až 5. ročníku

 • Přicházejí do školy v rozmezí od 8:15 až 8:25 hodin.
 • Bočním vchodem („krčkem“) budou chodit žáci 3. a 5. ročníku.
 • Hlavním vchodem budou chodit žáci 4. ročníku.
 • Vyučování pro skupinu 2 začíná v 8:30 hod. a končí ve 12:00 hodin.
 • Na oběd odchází ve 12:15 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:40 hod.
 • Odchod domů ve 12:45 hodin.
 • Na oběd odchází ve 12:15 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:40 hod.
 • Odchod domů ve 12:45 hodin.

 

Rozvrh hodin

X