Rozvrh hodin

Rozvrh hodin 2020-2021

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Vecková
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Vecková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Vecková

Český jazyk
08:55 - 09:40
V. Vecková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Vecková

Český jazyk
08:55 - 09:40
V. Vecková
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Prvouka
08:55 - 09:40
V. Vecková
Hudební výchova
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Český jazyk - Čtení/ Psaní
10:05 - 10:50
V. Vecková
Prvouka
10:05 - 10:50
V. Vecková
Český jazyk - Čtení/ Psaní
10:05 - 10:50
V. Vecková
Pracovní činnosti
10:05 - 10:50
V. Vecková
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk - Liter. vých.
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Výtvarná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Úterý

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Středa

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Prvouka
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Liter. vých.
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Čtvrtek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Prvouka
  08:55 - 09:40
 • Pracovní činnosti
  10:05 - 10:50
 • Výtvarná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Vecková
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Vecková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Vecková

Český jazyk
08:55 - 09:40
V. Vecková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Vecková

Český jazyk
08:55 - 09:40
V. Vecková
Český jazyk
08:00 - 08:45
V. Vecková

Český jazyk - Čtení/ Psaní
08:55 - 09:40
V. Vecková
Hudební výchova
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Český jazyk - Čtení/ Psaní
10:05 - 10:50
V. Vecková
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
V. Vecková
Matematika - Geo
10:05 - 10:50
V. Vecková
Pracovní činnosti
10:05 - 10:50
V. Vecková
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk - Sloh
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30
Český jazyk - Čtení/ Psaní
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:30 - 13:15
V. Vecková
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:30 - 13:15
V. Vecková
Výtvarná výchova
11:00 - 11:45
V. Vecková

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Hudební výchova
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Úterý

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Sloh
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Středa

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Matematika - Geo
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:30 - 13:15

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk - Čtení/ Psaní
  08:55 - 09:40
 • Pracovní činnosti
  10:05 - 10:50
 • Výtvarná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Matematika
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Český jazyk
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika - Geo
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Matematika
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Český jazyk
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Český jazyk
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Prvouka
10:05 - 10:50
V. Vecková
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Anglický jazyk
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Český jazyk - Psaní
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Hudební výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Výtvarná výchova
12:30 - 13:15
V. Zahradníčková

Pracovní činnosti
13:25 - 14:10
V. Zahradníčková
Český jazyk - Sloh
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:30 - 13:15
V. Vecková
Český jazyk - Čtení
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Prvouka
12:30 - 13:15
V. Vecková
Anglický jazyk
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Prvouka
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30

Úterý

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika - Geo
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Výtvarná výchova
  12:30 - 13:15
 • Pracovní činnosti
  13:25 - 14:10

Středa

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Sloh
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Anglický jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Prvouka
  12:30 - 13:15

Pátek

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Psaní
  10:05 - 10:50
 • Anglický jazyk
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika - Geo
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Český jazyk
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Přírodověda
10:05 - 10:50
V. Vecková
Vlastivěda - zeměpis
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
T. Zahradníček
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Hudební výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Anglický jazyk
12:30 - 13:15
T. Zahradníček
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Výtvarná výchova
12:30 - 13:15
V. Zahradníčková

Výtvarná výchova
13:25 - 14:10
V. Zahradníčková
Český jazyk - Sloh
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Anglický jazyk
12:30 - 13:15
T. Zahradníček
Český jazyk - Čtení
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Vlastivěda - dějepis
12:30 - 13:15
T. Zahradníček

Informatika
13:25 - 14:10
T. Zahradníček
Pracovní činnosti
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Přírodověda
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Anglický jazyk
  12:30 - 13:15

Úterý

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Vlastivěda - zeměpis
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Výtvarná výchova
  12:30 - 13:15
 • Výtvarná výchova
  13:25 - 14:10

Středa

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika - Geo
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Sloh
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Anglický jazyk
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Anglický jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Vlastivěda - dějepis
  12:30 - 13:15
 • Informatika
  13:25 - 14:10

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Pracovní činnosti
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Matematika
08:00 - 08:45
V. Zahradníčková

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika - Geo
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Anglický jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Český jazyk
08:55 - 09:40
T. Zahradníček
Český jazyk
08:00 - 08:45
T. Zahradníček

Matematika
08:55 - 09:40
V. Zahradníčková
Český jazyk - Čtení
10:05 - 10:50
V. Vecková
Vlastivěda - zeměpis
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Anglický jazyk
10:05 - 10:50
T. Zahradníček
Tělesná výchova
10:05 - 10:50
V. Zahradníčková
Přírodověda
10:00 - 10:50
V. Zahradníčková
Hudební výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Anglický jazyk
12:30 - 13:15
T. Zahradníček
Tělesná výchova
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Výtvarná výchova
12:30 - 13:15
V. Zahradníčková

Výtvarná výchova
13:25 - 14:10
V. Zahradníčková
Český jazyk - Sloh
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Anglický jazyk
12:30 - 13:15
T. Zahradníček
Český jazyk - Čtení
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Vlastivěda - dějepis
12:30 - 13:15
T. Zahradníček

Český jazyk - Čtení
13:25 - 14:10
T. Zahradníček
Pracovní činnosti
11:00 - 11:45
V. Zahradníčková

Oběd
11:45 - 12:30

Pondělí

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Český jazyk - Čtení
  10:05 - 10:50
 • Hudební výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Anglický jazyk
  12:30 - 13:15

Úterý

 • Matematika
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Vlastivěda - zeměpis
  10:05 - 10:50
 • Tělesná výchova
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Výtvarná výchova
  12:30 - 13:15
 • Výtvarná výchova
  13:25 - 14:10

Středa

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika - Geo
  08:55 - 09:40
 • Anglický jazyk
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Sloh
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Anglický jazyk
  12:30 - 13:15

Čtvrtek

 • Anglický jazyk
  08:00 - 08:45
 • Český jazyk
  08:55 - 09:40
 • Tělesná výchova
  10:05 - 10:50
 • Český jazyk - Čtení
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
 • Vlastivěda - dějepis
  12:30 - 13:15
 • Český jazyk - Čtení
  13:25 - 14:10

Pátek

 • Český jazyk
  08:00 - 08:45
 • Matematika
  08:55 - 09:40
 • Přírodověda
  10:00 - 10:50
 • Pracovní činnosti
  11:00 - 11:45
 • Oběd
  11:45 - 12:30
No předměty available!

Rozvrh hodin

X