Školní družina

Školní družina ....aneb HROU ZA POZNÁNÍM

„Kdo si hraje, nezlobí.“

Školní družina je důležitou součástí základní školy. Má jedno oddělení s kapacitou max. 25 účastníků (na využívání ŠD mají přednostní nárok děti dle věku, a to od těch nejmladších po nejstarší. Žáci 5. ročníku mohou ŠD družinu využívat jen v případě volné kapacity.). Od ledna 2009 má vlastní místnosti v 1. patře budovy školy. Využívá i počítačové učebny s internetem, k pohybovým aktivitám tělocvičnu a školní zahradu včetně průlezek umístěných na části patřící mateřské škole.

Družina je místo pro zájmové využití dětí, pro regeneraci sil dětí po vyučování, místo pro rozvíjení tvořivosti, místo pro radost.

Hra je součástí všech činností ve školní družině. Podněcuje pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilně získávat zkušenosti, nové poznatky, dovednosti, rozvíjet schopnosti. Je doprovázena city, přináší vzrušení a radost, umožňuje odreagování napětí a negativních emocí. Děti se učí zapojit se do skupiny, podřídit se pravidlům hry a osvojovat si pravidla sociální soužití. Učí se být samostatné.

Přihláška do školní družiny ZŠ Mžany – formulář v PDF

Dokumenty týkající se školní družiny

Jméno Funkce Telefon E-mail
Lenka Koníčková Vychovatelka školní družiny 604 323 791 druzina@zsmzany.cz

Organizace dne je přizpůsobena věku žáků a jejich zájmům. Pružně reaguje na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby žáků.

06:15 – 07:45 hod.: ranní dohled – příchod žáků ráno do školy v čase před 7:45 hod. je možný po předchozí dohodě (uvedeno v přihlášce) nebo i v průběhu školního roku

od 12:30 hod.: odpolední družina – příchod žáků do odpolední družiny po skončení jejich vyučování (dle rozvrhu hodin)

15:30 hod.: uzamčení budovy školy

Platba za školní družinu

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc.

Platba za první pololetí (září – prosinec) ve výši 400,- Kč musí být uhrazena do 5. září daného školního roku.

Platba za druhé pololetí (leden – červen) ve výši 600,- Kč musí být uhrazena do 31. prosince daného školního roku.

 

Číslo účtu: 181926995/0300
Variabilní symbol: 20232024
Poznámka: Jméno a příjmení žáka
 

    Vložte tento kód: captcha

    Školní družina