Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře základní školy

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠVP ZV „Škola poznávání“ platný od 1. 9. 2022 + úpravy s účinností od 4. 9. 2023 


Školní řád ZŠ Mžany

Školní řád ZŠ Mžany


Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce

Školní poradenské pracoviště a jeho koncepce
Programy prevence negativních jevů


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022 – 2023
Výroční zpráva 2021 – 2022
Výroční zpráva 2020 – 2021
Výroční zpráva 2019 – 2020
Výroční zpráva 2018 – 2019
Výroční zpráva 2017 – 2018
Výroční zpráva 2016 – 2017
Výroční zpráva 2015 – 2016


Rozpočet školy

Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2023 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2024-2025
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2022 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2023-2024
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2020 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2021-2022
Struktura střednědobého výhledu hospodaření 2020-2021
Struktura střednědobého výhledu hospodaření 2019-2020
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2019


Zprávy České školní inspekce

Inspekční zpráva ČŠI – 2019
Inspekční zpráva ČŠI – 2013
Inspekční zpráva ČŠI – 2008
Inspekční zpráva ČŠI – 2006

Formuláře

Informovaný souhlas pro rodiče žáků
Povolení samostatného odchodu žáka ze školy
Žádost o uvolnění žáka z TV
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Potvrzení o úhradě školní akce 
Žádost o přestup do ZŠ Mžany
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Formuláře k individuálnímu vzdělávání

Žádost o povolení individuálního vzdělávání
Oznámení základní škole o plnění povinné školní docházky v zahraničí
Žádost o přestup do ZŠ Mžany
Prohlášení o výuce
Vzdání se práva na odvolání

Zápis do 1. ročníku

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku – vyplnit k 1. září
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – cizinec
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Dokumenty a formuláře školní družiny

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty a formuláře školní jídelny

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty & formuláře