Zápis do 1. ročníku základní školy – 2024/2025

Výsledek zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v úterý 2. 4. 2024 a ve středu 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin. Děti, které máte zájem zapsat do 1. ročníku naší školy i po termínu zápisu, učiňte tak do 30. dubna 2024.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí po loňském odkladu školní docházky.  

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
 • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce. 
 • Žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
 • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
 • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

 

Děti budou přijímány do 1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:

 1. Děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky.
 2. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota a Sadová.
 3. Děti, které nejsou uvedeny v prvním a druhém bodě, budou přijímány dle následujících kritérií:

           a) sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

           b) sourozenec v mateřské škole, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ, Mžany, okres Hradec Králové;

           c) dítě s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu.

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy ZŠ a MŠ Mžany činí 20 žáků.

 

Formuláře je možné si stáhnout v dokumentech školy nebo je lze vyplnit před samotným zápisem.  Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí.

 

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientopvat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodžovat pravidla správného chování

  Vložte tento kód: captcha

  Zápis do 1. ročníku základní školy