Aktuality

Podpora zabezpečení ZŠ a MŠ Mžany

Dotace MŠMT

Číslo projektu: BEZP-MZ-0268/2017

Program: Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti

Dotační titul: MŠMT

Období realizace: 2017

Rozpočet: (bez povinné spoluúčasti)

 

„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

 

Cíl programu

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) se rozhodlo poskytnout finanční pomoc na technické zabezpečení objektů mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pětivyrovnat tak úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti, č. j.: 1981/2015-1 z 20. 2. 2015 (dále jen „Minimální standard bezpečnosti“). Rizika spojená s ochranou osob a majetku doporučujeme řešit v souladu s požadavky ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Cílem tohoto programu je pomoci zřizovatelům s financováním bezpečnostního auditu a technického zabezpečení školy (zejména sloužícího k obraně proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy školy).
  • MŠMT se rozhodlo podpořit mateřské školy a základní školy tvořené třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti (dále jen „školy“) poskytnutím neinvestiční dotace na pořízení bezpečnostního auditu a na technická opatření směřující především k technickému zabezpečení školy.

 

Účel dotace

  • Účelem dotace je vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle Minimálního standardu bezpečnosti a podpora dalšího zájmu zřizovatelů o bezpečnost objektů jimi zřizovaných škol.
  • Dotaci lze žádat na ostatní neinvestiční výdaje, a to na:
  1. částečnou úhradu bezpečnostního auditu (nutnost hrazení formou služby – až do výše 50 % celkových nákladů za provedený audit – nejvýše však bude poskytnuta částka 40 000 Kč včetně DPH za jednu budovu),
  2. technické zabezpečení školy v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti s výjimkou pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku; pořizovací cena včetně DPH nesmí převýšit částku 40 000 Kč.
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.