Aktuality

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Dotace OPVK

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015
Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.
Cíle projektu:
a) Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
b) Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
c) Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
d) Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
f) Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.
Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
ZŠ a MŠ Mžany se stala partnerem Academie Rerum Civilium – Vysoké školy politických a společenských věd, s.r.o. z Kolína v projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0013. Díky tomuto projektu získá škola další finanční prostředky mimo rozpočet ve výši 127 356,- Kč. Finanční prostředky budou mimo jiné využity na nákup tabletů pro pedagogy, kteří si budou rozvíjet své dovednosti s touto ICT technologií. Doba realizace projektu je od 1.9.2014 do 31.7.2015. Prostřednictvím projektu bude podpořen profesní rozvoj učitelů základních škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšířena a zvýšena kvalita nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ a posílena jejich schopnosti integrovat moderní ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. V říjnu a listopadu 2014 proběhly semináře pro management škol a koordinátory projektu. Náplní seminářů bylo efektivní využívání ICT v chodu školy, moderní směry cloudového řešení, sdílených úložišť a možností sdílení zkušeností mezi školami.
Všechny informace k projektu jsou umístěny na následujícím odkazu  Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů 
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.