Aktuality

Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany

Dotace OPVK

Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany – OP VK Výzva č. 56

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – odkaz na stránky OP – klikněte zde

Výzva 56 – Název projektu: Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0622

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíle realizace klíčové aktivity: Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

 

Popis realizace klíčové aktivity: Učitelé/škola vytvoří 4 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 4 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele
Cíle realizace klíčové aktivity: Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů na základních a středních školách.
Popis realizace klíčové aktivity: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ/SŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků).
sem

——————-

Naše škola realizuje projekt „Rozvoj jazykových dovedností na ZŠ Mžany“ registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0622 v rámci „Výzvy č. 56“ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt probíhá od 1. července 2015 do 31. prosince 2015.
V rámci tohoto projektu naše škola realizuje tyto zvolené klíčové aktivity:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

V rámci této výzvy jsme o letních prázdninách a na přelomu měsíce října a listopadu 2015 absolvovali Zahraniční jazykový kurz pro učitele (jazykový kurz anglického jazyka na Maltě a v Londýně). Nyní nás čeká realizace čtenářských dílen v 1. – 4. ročníku. Pro každý ročník bude vypracován tematický plán pro 10 čtenářských dílen, z nichž alespoň 6 bude ověřeno ve výuce. Díky tomu, že jsme se zapojili do této aktivity, můžeme zřídit novou školní knihovnu a pro žáky nakoupit min. 200 nových knih.
Na realizaci tohoto projektu škola získala 240 550,- Kč.
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.