Aktuality

Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Dotace Královéhradeckého kraje

Keramická dílna

ZŠ Mžany získala dotaci na keramickou dílnu

 

Byl vypracován a schválen projekt s cílem vybudovat novou keramickou dílnu.
Díky dotaci od Královéhradeckého kraje v rámci dotační oblasti „Zájmová práce se žáky mimo vyučování“ (13SMV04) jsme získali částku ve výši 18 000,- Kč.

 

Velké poděkování patří OÚ Mžany, neboť díky jejímu finančnímu příspěvku na pořízení keramické pece a další vybavení bylo umožněno krajskou dotaci přijmout a dílnu vybudovat.

 

Keramickou dílnu budou v rámci mimoškolní aktivity využívat všichni žáci základní i mateřské školy.
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.