Aktuality

Polytechnická výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany

Dotace Královéhradeckého kraje

Polytechnická výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany (17SMV05-0016)

0016

ZŠ a MŠ Mžany získala dotaci na projekt „Polytechnická výchova a vzdělávání v ZŠ a MŠ Mžany“ (17SMV05-0016)“.

Byl vypracován a schválen projekt s cílem získat zejména stavebnice pro žáky školy a děti z mateřské školy v celkové výši 76 000,- Kč.
Díky dotaci od Královéhradeckého kraje v rámci dotační oblasti „Podpora polytechnické výchovy a vzdělání“ jsme získali částku ve výši 68 000,- Kč a 8 000,- Kč od našeho zřizovatele Obce Mžany, za což děkujeme.

Přehled financování realizace projektu


0,00 Kč
0,00 Kč
76 000,00 Kč
Celkové výdaje 76 000,00 Kč
Uznatelné výdaje celkem 76 000,00 Kč 100,00%
Podpořitelné výdaje celkem 0,00 Kč
Požadovaná výše dotace „z Kraje“ 68 000,00 Kč 89,48%
Ostatní zdroje (Obec Mžany) 8 000,00 Kč 10,52%
Celkové zdroje pro realizaci projektu 76 000,00 Kč
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.