Aktuality

Od 26. 4. 2021 obnovení provozu MŠ pro všechny děti

INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 26. DUBNA 2021
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v mateřských školách od 26. 4. 2021
▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském a Královéhradeckém; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),
▪ v MŠ v těchto vybraných krajích se zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (pedagogové i nepedagogové), testují jedenkrát v pracovním týdnu,
▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.
 

 

Mgr. Tomáš Zahradníček

ředitel ZŠ a MŠ Mžany