Aktuality

Zaměřeno na praktické dovednosti

11. května 2021 proběhl pro žáky 3. – 5. ročníku ČINNOSTNÍ PROJEKTOVÝ DEN.

Chlapci měli tento den možnost rozvíjet své dovednosti v polytechnické výchově i objektově orientovaném programování. Byli rozděleni do dvou pracovních skupin. Mladší chlapci stavěli modely ze stavebnic LEGO WEDO, tedy modely ovládané a programovatelné přes tablet. Každý žák si postavil svůj satelitní přístroj, který si naprogramoval‚ rozpohyboval, ozvučil a vylepšil i světelnými efekty a rovněž se stručně seznámil s využitím satelitů v praxi. Následně společně, v kooperaci, vytvořili dvoumotorový tahač, který dle své fantazie vylepšili. Starší žáci dostali k prozkoumání novu stavebnici, ze které je možné postavit několik modelů seznamující žáky s hydraulikou. Konkrétně autohever, který znají z dílen automechaniků. Ten také sestavili a ihned jej využili k pokusům s modely, které postavili mladší žáci. V dalších hodinách jistě pokusí sestavit lis na automobily používaný na vrakovištích, horskou rolbu nebo bagr.

Dívčí skupina se věnovala kuchařskému umění a vytváření dekorativní keramiky.

Cílem části vyučování, kdy se pekly sušenky, bylo seznámit se s jednotkami hmotnosti v praxi. Děti samozřejmě více upoutal výsledek této činnosti, což bylo sladké pečivo – cookies. Děvčata se učila orientovat se v popisu postupu, vážilo se, míchalo, krájelo … a ochutnávalo. Vůně čerstvě upečených čokoládových sušenek se rozlévala po celé škole a připomínala vánoční období. Samozřejmě ani na chlapce dívky nezapomněly. Přinesly každému ochutnávku a dokonce i ti následně žadonili o recept.

Po přestávce se pokračovalo v keramické dílně. Keramickou hlínu dívky zpracovávaly do tvaru koleček (prý jim to připomínalo právě zmiňované sušenky) a dekorováním a vyrýváním kreseb se z koleček stala zářivá a radostná sluníčka.

Projektový den vdechl do lavic, kde se teď především piluje matematika, český a anglický jazyk, milou a uvolňující atmosféru. Věříme, že pro děti byl tento den příjemným zpestřením.