Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Stručné informace o škole

        Ve škole vyučujeme podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – “Škola poznávání”. Výuka probíhá ve dvou kmenových třídách.  V I. třídě se učí žáci 1. a 2. ročníku, ve II. třídě se učí žáci 3., 4. a 5. ročníku. Na některé předměty se ročníky dělí na mešní skupiny nebo spojují (např. TV, VV, HV, PČ). V budově školy se také nachází školní družina, jídelna a tělocvična.

 

Výuka v 1. ročníku

Učební plán 1. ročníku

Český jazyk                            8 hodin

Matematika                            5 hodin

Anglický jazyk                       1 hodina

Prvouka                                  2 hodiny

Hudební výchova                   1 hodina

Výtvarná výchova                  2 hodiny

Praktické činnosti                   1 hodina

Tělesná výchova                    2 hodiny

 

Vyučování začíná v 8.00 hodin a v prvním ročníku končí  v 11.45 hodin.

 

Školní družina

Ve škole pracuje školní družina, kterou mohou navštěvovat podle zájmu žáci všech ročníků, ale do celkového počtu 25 účastníků (přednost mají žáci 1., 2., 3., 4. ročníku před žáky 5. ročníku).

Provoz školní družiny je od 12.00 do 15.30 hodin.

Ranní dohled nad žáky je zajištěn od 6.45 hodin (dle dohody s rodiči i dříve).

 

Přestup na individuální/ domácí vzdělávání

Informace k individuálnímu vzdělávání

logo ZŠ a MŠ Mžany

Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.

ZŠ a MŠ Mžany je málotřídní základní škola I. stupně a mateřské školy poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.

Nabízíme služby zkušených a kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.

Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel ZŠ a MŠ Mžany

Individuální/ domácí vzdělávání

X