Mateřská škola Mžany

logo ZŠ a MŠ Mžany

Nemůžeme všechny děti naučit všechno,
ale můžeme je učinit šťastnými.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Kdo jsme

Mateřská škola (MŠ) byla nově zbudována a provoz byl zahájen dne 1. 1. 1997. Škola byla postavena pro 25 dětí, později jsme zbudovali další „malou“ třídu. Kapacita byla navýšena na 35 dětí. Ve škole je tělocvična a ateliér pro výtvarnou výchovu.

Do mateřské školy docházejí děti ze Mžan, Sadové, Stračovské Lhoty, Dubu, Dohalic a Sovětic.

Zřizovatel, Obec Mžany se velmi snaží finanční pomocí o vylepšení prostředí MŠ, ať vnitřních psrostor, tak i venkovní zahrady.

Od 1. 1. 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a je součástí ZŠ Mžany. Mateřské škole byl dán do užívání pouze movitý majetek, na budovu byla sepsána nájemní smlouva.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, dále rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami – děti integrované, děti talentované a děti s odkladem školní docházky.

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Děti se účastní zájmových kroužků, sportovních a kulturních akcí.

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

Veškeré snažení všech pracovnic mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Co nabízíme

 • profesionální služby ve výchově a vzdělávání
  • předškolních dětí od tří do šesti let
 • kvalifikované pedagogy
 • výpomoc školního asistenta
 • rodinné, estetické, podnětné prostředí
 • účast v soutěžích
 • kulturní akce
 • exkurze
 • výlety
 • výuku plavání
 • školu v přírodě
 • výlety
 • besídka
 • nabídkové programy
 • pohádky
 • vánoční dílnu
 • spolupráci se ZŠ
X