On-line omluvenka

On-line omluvenka

Vyplněním a odesláním formuláře můžete omluvit nepřítomnost svého dítěte ve výuce.

Po návratu dítěte do školy musí být absence podložena omluvenkou v žákovské knížce dle pokynů uvedených ve školním řádu.

    Vložte tento kód: captcha

    On-line omluvenka