NovinkyÚhrada školní družiny na 2. pol.

Platba za školní družinu na 2. pol.

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc.

Platba za 2. pololetí (leden – červen) je ve výši 600,- Kč a musí být uhrazena do 31. prosince daného roku.

Číslo účtu: 181926995/0300

Variabilní symbol: 201819

Poznámka: Jméno a příjmení žáka, školní družina na II. pol.

Platbu za ŠD lze provést:

a) bezhotovostním převodem (jednorázový příkaz k úhradě) na účet školy: 181926995/0300; variabilní symbol: 201819; poznámka:
Jméno a příjmení žáka, školní družina na II. pol.

b) v hotovosti (přímou platbou) v kanceláři školy nebo u paní vychovatelky ŠD do 21. prosince.

Vyúčtování bude uloženo v kanceláři základní školy a bude k nahlédnutí. Pokud žák docházku do školní družiny přeruší a odevzdá odhlašovací lístek, bude mu částka, která byla uhrazena dopředu, v adekvátní výši vrácena. Případné další informace u vedoucí vychovatelky ŠD.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním těchto stránek s jejich používáním souhlasíte.