POMŮCKY DO 1. – 5. ROČNÍKU

Pomůcky do 1. ročníku  aktovka na záda přezůvky sáček na přezůvky ručník stojánek na knihu počítadlo papírové hodiny pravítko tužkou popisovatelná průhledná folie fixem popisovatelná tabulka + smazatelné fixy (min. 2 ks), hadřík obaly na sešity a učebnice nakoupit až v září podle pracovních sešitů a učebnic balení papírových kapesníčků boxík na svačinu a lahev na nápoj prostírání na svačinu   Vybavený penál 2x pero (Tornádo), zmizík, tužky […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Znovuotevření základní školy od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pravidla a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy stanovuje Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany (dále jen „nařízení“).   Stručné informace z “Nařízení” (celý text “Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ Mžany […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.  Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Co by měl umět budoucí prvňáček znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů umět se obléknout i převléknout znát své tělo a zvládat osobní hygienu uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami znát základní i doplňkové barvy vystřihnout obrázek, nalepit, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Informace k platbě stravného, platby za vzdělávání a školní družinu.

Vzhledem k uzavření provozu ZŠ a MŠ Mžany bude zákonným zástupcům po znovuotevření vrácen (nebo započítán na další období) případný přeplatek (poměrná část) za stravné, školkovné a úplata za družinu za období, kdy bylo zařízení mimo provoz.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Zápis bude probíhat online od 1. do 10. dubna 2020 nebo ve škole 8. dubna od 14,00 – 16,00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě, které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon) kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné […]

X