Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Znovuotevření základní školy od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Pravidla a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy stanovuje Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany (dále jen „nařízení“).   Stručné informace z “Nařízení” (celý text “Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ Mžany […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.  Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Co by měl umět budoucí prvňáček znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů umět se obléknout i převléknout znát své tělo a zvládat osobní hygienu uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami znát základní i doplňkové barvy vystřihnout obrázek, nalepit, […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Informace k platbě stravného, platby za vzdělávání a školní družinu.

Vzhledem k uzavření provozu ZŠ a MŠ Mžany bude zákonným zástupcům po znovuotevření vrácen (nebo započítán na další období) případný přeplatek (poměrná část) za stravné, školkovné a úplata za družinu za období, kdy bylo zařízení mimo provoz.

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 Zápis bude probíhat online od 1. do 10. dubna 2020 nebo ve škole 8. dubna od 14,00 – 16,00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě, které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon) kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné […]

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Jak postupovat v žádosti o ošetřovné dítěte

Vážení rodiče, formulář Žádost o ošetřovné dítěte je k dispozici v dokumentech školy. Pokud jej budete chtít uplatnit, potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař.  Potvrzení o uzavření školského zařízení – žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (po schválení vládou do 13 let) škola vydává pouze elektronicky. Žádný dokument nevyplňujte, jen pošlete žádost na e-mail: info@zsmzany.cz. My doklad vygenerujeme, potvrdíme a zašleme […]

Domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci. Zažíváme období a stav, který by ještě před několika dny pravděpodobně nikoho z nás ani nenapadl. Nedávné vyhlášení uzavření škol pro nás znamenalo okamžité zareagování na situaci. Děti jsme narychlo zaúkolovali, aby se následující dny mohly v domácích podmínkách věnovat škole. Jednotný postup všech učitelů školy není bohužel možný, protože narážíme na omezení (technická i individuální). Je […]

X