Aktuality

Rozloučení se školou

Vážení,

dovoluji si vám oznámit, že jsem se ke dni 10. 10. 2023 rozhodl skončit ve funkci ředitele a učitele v ZŠ a MŠ Mžany.

 

S mžanskou školou jsem spojil téměř 15 let svého života a v pozici ředitele ji posledních 5 let vedl.

Mými cíli bylo, aby škola byla pro žáky, učitele, kolegyně i rodiče místem, kde se všichni budou cítit dobře, kde vládne důvěra a bezpečí, kde budou mít žáci pestré mimoškolní zážitky, kde je kladen důraz na správnou výchovu a především zajištěno kvalitní vzdělávání. Snahou bylo vybudovat moderní školu, kde je rovněž samozřejmá loajalita a profesionalita ze strany všech zaměstnanců.

Mnoho energie a času jsem věnoval realizaci řady dotačních projektů s cílem získat prostředky pro rozvoj školy v oblasti materiálního (moderního) vybavení – LCD multidotykové panely – tabule; on-line elektronické učebnice a aplikace; hudební nástroje, sportovní náčiní, pracovní stoly i s vybavením pro polytechnické vzdělávání, brýle pro virtuální realitu, 3D tiskárnu, výpočetní technika a robotika atd. – to by nám např. z pohledu poměru vybavení na jednoho žáka mohly v současnosti závidět mnohé městské školy. Příchodem dětí z Ukrajiny jsme byli v situaci, jak jim „obratem“ poskytnout základní materiální vybavení (děkuji řadě rodičů, kteří pomohli), stravování, učebnice češtiny pro cizince či individuální výuku češtiny.

Ve mžanské tělocvičně jsem organizoval několik ročníků miniturnaje ve florbalu málotřídních škol, které byly bohužel zastaveny „covidem“.

Do současné doby jsem spravoval webové i facebookové stránky školy, či informační systém Bakaláři (dlouhodobě pro pedagogy, nově i pro rodiče), pomáhal se systémem stravného atd.

Jsem přesvědčen, že mnoho z výše jmenovaných záměrů a cílů se mi s mým týmem kolegyň ZŠ podařilo, a že s námi naši žáci prožili hezké časy. Vždy jsem rád spolupořádal a účastnil se (což ani jinak v takto malém kolektivu nejde) akcí typu: čertovský den, karnevaly, vánoční vystoupení, sportovní turnaje, dříve i „lyžáky“, výlety, cyklovýlety, stezky odvahy či absolvoval školu v přírodě s přespáváním ve „sparťanských“ podmínkách, ale s úžasnými zážitky.

Byla i období – třeba v době Covidu (on-line výuka, testování), dlouhodobých absencí kolegyň, příchodu válečných uprchlíků – která nebyla jednoduchá, jak pro vás, tak pro nás.

Všem, kterým moje vedení školy nevyhovovalo, se omlouvám, ale lépe jsem to neuměl. Doufám však, že jsou i lidé, kteří byli během mého učitelování a ředitelování se školou spokojeni.

Mému nástupci vzešlému z konkurzního řízení přeji, ať se mu vysněné koncepční záměry a také požadavky MŠMT podaří naplnit, k tomu bude mimo jiné potřebovat najít zejména angažované a souznící kolegyně, protože školu s velkým „Š“ dělají především lidé. V tomto směru se mi záměry podařilo naplnit jen částečně. Dále mu přeji nakloněného zřizovatele (starostu a zastupitele), šikovné žáky a chápající a spolupracující rodiče.

 

Rád bych mžanské škole, jejímu personálu a také všem dětem, žákům i rodičům popřál do budoucna jen vše nejlepší!

Věřím, že se třeba při některých příležitostech budeme potkávat.

 

Mgr. Tomáš Zahradníček