Aktuality

Informace k organizaci školy od pondělí 4. 9. 2023

Informace k provozu základní školy ve dnech 4. 9. – 8. 9. 2023

 

Datum Provoz (doba vyučování)
Pondělí 4. 9. 2023 8:00 – 8:45 hod. – Slavnostní zahájení školního roku 2023/ 2024, přivítání prvňáčků

  • Přezůvky nejsou nutné. V tento den není školní družina ani oběd.
  • Žáci obdrží přihlášku do školní jídelny a družiny (mohou mít již vyplněné k předání – zápisový lístek do školní družiny, přihláška ke stravování)
  • Od úterý 5. 9. 2023 do pátku 8. 9. 2023 bude vyučování končit v 11.45 hodin. Provoz školní družiny bude zahájen v úterý (do 15.30 hod.). 
  • Na úterý bude oběd přihlášen všem žákům. Pokud o oběd (v úterý) nebudete mít zájem, odhlašte si jej.
Úterý 5. 9. 2023 6:45 – 8:00 hod. – ranní dohled 

8:00 – 11:45 hod. – třídnické hodiny

  • I. ročník: 8.00 – 10.00 hod. – uvedení do třídy; 10.00 – 11.45 hod. – seznámení s prostory školní družiny, hry s vychovatelkou školní družiny
  • Žáci si do školy přinesou: přezůvky, penál, aktovku nebo tašku (předání učebnic), převlečení do školní družiny, oblečení na tělesnou výchovu, pomůcky (kufřík) na výtvarnou výchovu.
  • Vyplněné přihlášky do školní družiny a školní jídelny.

 

11:45 – 15:30 – školní družina

Středa 6. 9. 2023 6:45 – 8:00 – ranní dohled 

8:00 – 11:45 – třídnické hodiny, 1. ročník – od 11.00 hodin hry ve školní družině

11:45 – 15:30 – školní družina

  • Prosíme o včasné doplnění údajů o vašem dítěti v žákovské knížce 
Čtvrtek 7. 9. 2023 6:45 – 8:00 – ranní dohled 

8:00 – 11:45 – výuka dle rozvrhu hodin, odpolední výuka odpadá

11:45 – 15:30 – školní družina

Pátek 8. 9. 2023 6:45 – 8:00 – ranní dohled 

8:00 – 11:45 – výuka dle rozvrhu hodin

11:45 – 15:30 – školní družina