Aktuality

ČESKÉ DĚJINY – komentovaná výstava

V pátek 22. 3. 2019 jsme po plaveckém výcviku navštívili putovní výstavu se vzdělávacím a zábavním programem „ČESKÉ DĚJINY“.

Kromě modelů prehistorickcýh zvířat a figurín nejvýznamnějších osobností českých dějin v nadživotní velikosti, jsme se díky poutavému výkladu paní průvodkyně dozvěděli řadu zajímavostí o životě na našem území v pravěku a seznámili se s životními osudy některých významných osobností českých dějin (např. Jan Amos Komenský, Mistr Jan Hus, Marie Terezie).

Díky ochotě paní průvodkyně jsme si mohli udělat i malou fotodokumentaci.