Aktuality

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele Základní školy a mateřské školy, Mžany, okres Hradec Králové a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Datum zveřejnění: 16. 5. 2019

Tags