Aktuality

Informace k organizaci v prvním týdnu školy

Informace k provozu základní školy ve dnech 2. 9. – 6. 9. 2019

Základní škola

Den Datum Ročník Provoz (doba vyučování)
Pondělí 2. 9. 2019 1., 2., 3., 4., 5. r 08:00 – 08:45
Úterý 3. 9. 2019 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 10:00

08:00 – 11:45

Středa 4. 9. 2019 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 11:00

08:00 – 11:45

Čtvrtek 5. 9. 2019 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 11:00

08:00 – 11:45

Pátek 6. 9. 2019 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 11:45

08:00 – 11:45

 

Nový školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 hodin. Ukončení vyučování ve všech ročnících je v 8:45 hodin.

  • Žáky ze 2., 3., 4. a 5. ročníku již rodiče do tříd nedoprovázejí.
  • Ve dnech 3. 9., 4. 9. a 5. 9. 2019 bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (3. 9. v 10:00 hodin, 4. 9. v 11:00 hodin a 5. 9. v 11:00 hodin). Ranní družina je zajištěna od pondělí 2. 9. 2019 od 6:45 hodin.
  • Ve dnech 3. 9. – 6. 9. 2019 bude končit vyučování ve 2., 3., 4. a 5. r. v 11:45 hodin.
  • Od pondělí 9. 9. 2019 bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin.

 

Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2019/2020 bude zahájen v úterý 3. 9. 2019, přihlášky do ŠD žáci obdrží v pondělí 2. 9. 2019 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy).

  • ŠD má jedno oddělení s kapacitou max. 25 účastníků. Přednostní nárok na využívání ŠD mají děti dle věku, a to od těch nejmladších po nejstarší. Žáci 5. ročníku mohou ŠD družinu využívat jen v případě volné kapacity.
  • Ranní provoz ŠD ve školním roce 2019/2020 bude začínat dle potřeb rodičů (mohou využívat i žáci 5. ročníku). Ranní družina je k dispozici již od pondělí 2. 9. 2019, a to od 6:45 hodin.
  • Odpolední provoz ŠD bude končit v 15.30 hodin.
  • Ve dnech 3. 9., 4. 9. a 5. 9. 2019 bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (3. 9. v 10:00 hodin, 4. 9. v 11:00 hodin a 5. 9. v 11:00 hodin).

 

Platba za školní družinu

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc. Úhrada za první pololetí (září – prosinec) je ve výši 400,- Kč.

 

Školní jídelna

Provoz školní jídelny ve školním roce 2019/2020 bude zahájen v úterý 3. 9. 2019, přihlášky ke stravování žáci obdrží v pondělí 2. 9. 2019 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy).

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.