Domácí výuka

Vážení rodiče, milí žáci.

Zažíváme období a stav, který by ještě před několika dny pravděpodobně nikoho z nás ani nenapadl.

Nedávné vyhlášení uzavření škol pro nás znamenalo okamžité zareagování na situaci. Děti jsme narychlo zaúkolovali, aby se následující dny mohly v domácích podmínkách věnovat škole.

Jednotný postup všech učitelů školy není bohužel možný, protože narážíme na omezení (technická i individuální). Je tedy na každém pedagogovi školy, jakou formu spolupráce s rodiči a žáky v této nelehké a neobvyklé situaci zvolí.

Všichni se společnými silami toto období vynasnažíme co nejlépe přečkat s tím, že jsme připraveni Vám v rámci možností být nápomocni.

Pro starší žáky (od 3. ročníku) jsme nastavili postup (možná prozatimní, možná trvalý), jakým způsobem se v následujícím období můžete v domácích podmínkách věnovat svým dětem v plnění jejich školních povinnosti, a jak se školou (učiteli) za těchto “zvláštních” podmínek komunikovat.

Na společně sdílený vzdálený DISK umísťujeme odkazy na doporučené výukové zdroje (interaktivní učebnice, pracovní sešity apod.) a úkoly na jednotlivé dny (týden) s tím, že po zaslání na školní e-mail zpracované práce vyhodnotíme.

Vypracované úkoly (scany nebo fotokopie) zasílejte na e-mailovou adresu: domaci.uceni@zsmany.cz

Je třeba si uvědomit, že zadávání úkolů je jen část naší učitelské práce. Běžná vyučovací hodina (záleží na předmětu) zpravidla zahrnuje rychlé, krátké a pravidelné (každodenní) zopakování probíraného nebo i staršího učiva, výklad učiva nového, zápisy do sešitu atd. Využíváme různé didaktické pomůcky, hry;  různé formy výuky, práci samostatnou/ ve skupinách a další postupy a činnosti při výuce “face to face”. Většinu těchto každodenních školních aktivit nelze nyní na dálku uskutečnit ani zprostředkovat.

K využití “vzdálené výuky” jsou možná různá technická řešení, jak se s žáky na dálku “učit” (např. využití Google Classroom, Microsoft Teams, Skype atd.), ale je třeba brát v potaz především věk našich žáků (žáci 1. až 5. ročníku), počítačové vybavení v rodinách a škole (rychlost připojení k internetu, vhodný software atp.), dále úroveň počítačové gramotnosti rodičů a pedagogů, případně další faktory (např. aktuální zdravotní stav).

Pokusíme se zvolit postupy, které budou pokud možno pro všechny strany (žák-rodič-učitel) za těchto nelehkých podmínek akceptovatelné. Doposud jsme domácí vzdělávání přes počítače/ tablety/mobily nepotřebovali, ba co víc, mnozí je dodnes zavrhovali (i odborníci a neodborníci z oblasti školství a zastánci “klasické” výuky).

Z vyjádření v médiích je patrné, že “domácí” vzdělávání bude trvat pravděpodobně několik týdnů.

V této nenadálé situaci přejeme všem optimismus a dostatek sil to celé zvládnout, především pak zdraví s přáním, aby nikoho nic zlého nepotkalo.

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.