Aktuality

ROZHODNUTÍ O ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Rozhodnutí o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Seznam deti zapsanych do 1_ rocniku 2020_21_Mzany


Co by měl umět budoucí prvňáček

 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientovat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodržovat pravidla správného chování

Těšíme se na spolupráci