Aktuality

Znovuotevření základní školy od 25. 5. 2020

Dnem 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
Pravidla a povinnosti žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy stanovuje Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ a MŠ Mžany (dále jen „nařízení“).
 

Stručné informace z „Nařízení“ (celý text „Nařízení ředitele školy o organizaci a průběhu vzdělávacích aktivit pro žáky ZŠ Mžany od 25. 5. 2020“ – číst zde):

Organizace vyučování

Od 25. 5. 2020 je rozvrh hodin upraven.
Výuka bude zaměřena na: český jazyk, matematiku, angličtinu, prvouku/ přírodovědu a vlastivědu.
Žáci budou dostávat pokyny, co budou na další dny potřebovat a co si mají připravit. Žáci, kteří zůstávájí v domácím vzdělávání, budou informováni o probraném učivu.

 • Skupina 1 – žáci 1. a 2. ročníku přicházejí do školy v rozmezí od 7:55 až 8:10 hodin.
 • Vyučování pro skupinu 1 začíná v 8:15 hod. a končí v 11:45 hodin.
 • Na oběd odchází v 11:45 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:10 hod.
 • Odchod domů mezi 12:15 až 12:30 hodin nebo přesun do ŠD.
 • Provoz ŠD probíhá od 11:45 hod. do 15:30 hod. Ranní družina NEPROBÍHÁ.
 • Skupina 2 – žáci 3. až 5. ročníku přicházejí do školy v rozmezí od 8:15 až 8:25 hodin.
 • Bočním vchodem („krčkem“) budou chodit žáci 3. a 5. ročníku.
 • Hlavním vchodem budou chodit žáci 4. ročníku.
 • Vyučování pro skupinu 2 začíná v 8:30 hod. a končí ve 12:00 hodin.
 • Na oběd odchází ve 12:15 hod., ze školní jídelny odchází nejpozději ve 12:40 hod.
 • Odchod domů ve 12:45 hodin.

 

Povinnosti a úkoly zákonných zástupců

 • 25. 2020 předložit podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění;
 • 25. 2020 předložit podepsané Prohlášení zákonného zástupce;
 • 25. 2020 předložit Způsob odchodu dítěte ze ZŠ a ŠD;
 • vybavit své dítě 2 rouškami a igelitovým sáčkem na použité roušky;
 • nevstupovat do školní budovy a do školního areálu;
 • být v telefonickém kontaktu se školou z důvodu řešení nenadálé situace (např. odeslání dítěte ze školy);
 • mít přehled o zdravotním stavu svého dítěte a případně rozhodnout o tom, že dítě do školy nepůjde;
 • denně omlouvat nepřítomnost svého dítěte zařazeného do učební skupiny;
 • seznámit se se pravidly a podmínkami školní docházky;
 • vzít na vědomí: nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, příp. zvracení a další méně známé rizikové příznaky), nesmí do školy vstoupit.

Potvrzení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte
Prohlášení zákonného zástupce
Prohlášení o způsobu odchodu dítěte ze ZŠ a ŠD