Aktuality

Milí žáci, Vážení rodiče.

Přestože školní rok 2019/2020 končí až 31. srpna, předáním vysvědčení jsme si všichni (jako každý rok) řekli: „Máme to za sebou!“
Letos to konstatování bylo přeci jenom trochu jiné.

Z důvodu pandemie probíhalo vzdělávání na dálku, ať už v rámci on-line výuky, kterou jsme zavedli v průběhu března, nebo přes e-maily či telefonáty.

Chtěl bych tímto poděkovat všem rodičům, že své děti v náročném on-line období podpořili. Chci pochválit především všechny žáky, že učení na dálku zvládli na výbornou.

Po znovuotevření školy 25. května jsme výuku i přes hygienická opatření (roušky, dezinfikování, měření teploty, rozestupy atd.) pojali tak, jak se na správnou školu patří. UČILI JSME SE …téměř do posledního dechu.

Do konce školního roku zůstaly doma pouze dvě děti, které nás však k naší radosti přišly poslední den navštívit a převzít si osobně vysvědčení.

Vyučování probíhalo v upraveném režimu -> ranní rozcvička „na dvoře“, přestávky s pohybovými chvilkami ve venkovním prostředí nebo i tělocvičně, ale hlavně standardní výuka s důrazem na český jazyk, matematiku a angličtinu.

S čistým svědomím mohu konstatovat, že přes všechny překážky jsme my, učitelé, předali žákům v „hlavních“ předmětech obsah učiva v požadovaném rozsahu pro dané ročníky …teď už to jen do září nezapomenout.

Věřme, že nový školní rok bude probíhat v „běžných kolejích“.

Ale dříve než začne, chtěl bych všem dětem popřát krásné a zasloužené prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou.

A na závěr. Píseň s příznačným názvem „Co o nás řeknou za sto let“ v podání žáků 3., 4. a 5. ročníku podbarvená střípky ze života školy v předchozím období.

Mgr. Tomáš Zahradníček