Aktuality

Informace k organizaci školy od 1. 9. 2020

Informace k provozu základní školy ve dnech 1. 9. – 4. 9. 2020

Základní škola

Den Datum Ročník Provoz (doba vyučování)
Úterý 1. 9. 2020 1., 2., 3., 4., 5. r 08:00 – 08:45
Středa 2. 9. 2020 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 10:00

08:00 – 11:45

Čtvrtek 3. 9. 2020 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 11:00

08:00 – 11:45

Pátek 4. 9. 2020 1. r.

2., 3., 4., 5. r.

08:00 – 11:45

08:00 – 11:45

       

 

Nový školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 hodin. Ukončení vyučování ve všech ročnících je v 8:45 hodin.

  • Žáky ze 2., 3., 4. a 5. ročníku již rodiče do tříd nedoprovázejí.
  • Ve dnech 2. 9., 3. 9. a 4. 9. 2020 bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (2. 9. v 10:00 hodin, 3. 9. v 11:00 hodin a 4. 9. v 11:45 hodin). Ranní družina je zajištěna od středy 2. 9. 2020 od 6:45 hodin.
  • Ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2020 bude končit vyučování ve 2., 3., 4. a 5. r. v 11:45 hodin.
  • Od pondělí 7. 9. 2020 bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin.

 

Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2020/2021 bude zahájen ve středu 2. 9. 2020, přihlášky do ŠD žáci obdrží v úterý 1. 9. 2020 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy).

  • Ranní dohled ve školním roce 2020/2021 bude začínat dle potřeb rodičů. Ranní dohled je k dispozici od středy 2. 9. 2020, a to od 6:45 hodin.
  • Odpolední provoz ŠD bude končit v 15.30 hodin.
  • Ve dnech 2. 9., 3. 9. a 4. 9. 2020 bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (2. 9. v 10:00 hodin, 3. 9. v 11:00 hodin a 4. 9. v 11:45 hodin).

 

Platba za školní družinu

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc. Úhrada za první pololetí (září – prosinec) je ve výši 400,- Kč. Platba převodem.

 

Školní jídelna

Provoz školní jídelny ve školním roce 2020/2021 bude zahájen ve středu 2. 9. 2020, přihlášky ke stravování žáci obdrží v úterý 1. 9. 2020 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy). Platba převodem.