Aktuality

Informace k organizaci školy od středy 1. 9. 2021

Informace k provozu základní školy ve dnech 1. 9. – 3. 9. 2021

Základní škola

Den Datum Ročník Provoz (doba vyučování)
Středa 1. 9. 2021 1., 2., 3., 4. ročník 08:00 – 08:45
Čtvrtek 2. 9. 2021 1. ročník

2., 3., 4. ročník

08:00 – 10:00

08:00 – 11:45

Pátek 3. 9. 2021 1. ročník

2., 3., 4. ročník

08:00 – 11:45

08:00 – 11:45

 

Nový školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1. 9. 2021 v 8:00 hodin. Ukončení vyučování ve všech ročnících je v 8:45 hodin.

 • Rodinní příslušníci, kteří budou děti doprovázet do třídy, žádáme o dodržování hygienických pravidel (zakrytí nosu a úst respirátorem po celou dobu pobytu ve škole).
 • Žáky ze 2., 3. a 4. ročníku rodiče do tříd již nedoprovázejí.
 • Ve dnech 2. 9. a 3. 9. 2021 bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (2. 9. od 10:00 hodin, 3. 9. od 11:45 hodin). Ranní družina je zajištěna od čtvrtka 2. 9. 2021 od 6:45 hodin.
 • Ve dnech 2. 9. – 3. 9. 2020 bude končit vyučování ve 2., 3. a 4. ročníku v 11:45 hodin.
 • Od pondělí 6. 9. 2021 bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin.

 

Testování žáků

 • 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 se uskuteční antigenní testování žáků školy, a to před zahájením vyučování.
 • U žáků 1. a 2. ročníku proběhne testování 1. 9. 2021 až před odchodem domů, za přítomnosti rodičů žáků I. ročníku. 
 • Testování nepodstupují žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci účastnit prezenční výuky, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Žákovi nebo zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Ve společných prostorách školy nosí žáci i pedagogové ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu (jednorázová rouška, nanorouška, respirátor). Při výuce si roušky žáci sundávají.

 

Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2021/2022 bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021, přihlášky do ŠD žáci obdrží ve středu 1. 9. 2021 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy).

 • Ranní dohled ve školním roce 2021/2022 bude začínat dle potřeb rodičů. Ranní dohled je k dispozici od čtvrtka 2. 9. 2021, a to od 6:45 hodin.
 • Odpolední provoz ŠD bude končit v 15.30 hodin.
 • Dne 2. 9. bude pro žáky 1. ročníku zajištěn provoz školní družiny ihned po skončení vyučování (od 10:00 hodin).

 

Platba za školní družinu

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc. Úhrada za první pololetí (září – prosinec) je ve výši 400,- Kč. Platba převodem.

 

Školní jídelna

Provoz školní jídelny ve školním roce 2021/2022 bude zahájen ve čtvrtek 2. 9. 2021, přihlášky ke stravování žáci obdrží ve středu 1. 9. 2021 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy). Platba převodem.