Aktuality

Společná schůzka rodičů – úterý 21. 9. 2020 od 16.30 hodin

Společná schůzka rodičů

Termín: úterý 21. 9. 2021 od 16.30 hodin

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na rodičovskou schůzku, která se bude konat 21. září 2021 (v úterý) od 16.30 hod.
Společné zahájení proběhne ve třídě 3. a 4. ročníku. Budou Vám sděleny informace k zahájení školního roku a k organizaci.

Volby do školské rady – volba člena/ členky za zákonné zástupce.

Následně Vám ve třídách daných ročníků třídní učitelky poskytnou informace týkající se třídy, výuky, pravidel ve třídě apod.
Individuální konzultace proběhnou po skončení společné části schůzky.

Těšíme se na hojnou účast!