Aktuality

Informace k organizaci školy od čtvrtka 1. 9. 2022

Informace k provozu základní školy ve dnech 1. 9. – 2. 9. 2022

Základní škola

Datum Provoz (doba vyučování)
Čtvrtek 1. 9. 2022 08:00 – 08:30 hod. – Slavnostní zahájení školního roku 2022/ 2023

Od 8:30 hod. třídní učitelka sdělí rodičům žáků 1. ročníku organizační informace.

Pátek 2. 9. 2022 06:45 – 08:00 – ranní dohled 

08:00 – 11:45 – vyučování

Žáci si do školy přinesou: přezůvky, penál, převlečení do školní družiny, oblečení na tělesnou výchovu, pomůcky (kufřík) na výtvarnou výchovu.

Vyplněné přihlášky do školní družiny a školní jídelny.

 

11:45 – 15:30 – školní družina

Od pondělí 5. 9. 2022 vyučování probíhá dle rozvrhu hodin 06:45 – 08:00 – ranní dohled 

08:00 – 11:45 – vyučování

11:45 – 15:30 – odpolední vyučování/ školní družina

 

Nový školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00 hodin. Ukončení vyučování ve všech ročnících je v 8:30 hodin.

  • Od  2. 9. 2022 bude pro žáky zahájen provoz ranní družiny, a to od  od 6:45 hodin.
  • V pátek 2. 9. 2022 si žáci si do školy přinesou: přezůvky, penál, převlečení do školní družiny, oblečení na tělesnou výchovu, pomůcky (kufřík) na výtvarnou výchovu.Vyplněné přihlášky do školní družiny a školní jídelny.
  • Od pondělí 5. 9. 2022 bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin.

 

Školní družina

Provoz školní družiny ve školním roce 2021/2022 bude zahájen v pátek 2. 9. 2022, přihlášky do ŠD žáci obdrží ve čtvrtek 1. 9. 2022 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy).

  • Ranní dohled ve školním roce 2022/2023 bude začínat dle potřeb rodičů. Ranní dohled je k dispozici od pátku 2. 9. 2022, a to od 6:45 hodin.
  • Odpolední provoz ŠD bude končit v 15.30 hodin.

 

Platba za školní družinu

Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc. Úhrada za první pololetí (září – prosinec) je ve výši 400,- Kč. Platba převodem (údaje sdělíme).

 

Školní jídelna

Provoz školní jídelny ve školním roce 2022/2023 bude zahájen v pátek 2. 9. 2022, přihlášky ke stravování žáci obdrží ve čtvrtek 1. 9. 2022 (nebo si ji předem stáhněte v dokumentech školy). Platba převodem (variabilní symbol pro nové strávníky Vám sdělí vedoucí školní jídelny V. Vorlová, tel.: 498 773 925).