Aktuality

Ředitelské volno na den 18. 11. 2022

VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů pro žáky základní školy ředitelské volno na den 18. 11. 2022.

Školní družina bude v upraveném provozu od min. počtu 5 účastníků.