Aktuality

Plavecký výcvik od 9. 12. 2022

Od pondělí 5. 12. 2022 bude vyučování probíhat dle upraveného rozvrhu hodin (https://www.zsmzany.cz/rozvrh-hodin/).
Od pátku  9. 12. 2022 zahajujeme výuku plavání v HK.
 
Rodiče žáků 1. ročníku uhradí za výuku plavání částku 1 100,- Kč, neboť tyto děti jsou zařazeny do nadstandardní plavecké výuky.
 
Platební údaje: 
bankovní spojení: 181926995/0300 (variabilní symbol: 202223, poznámka: Plavecký kurz)
— 
V týdnu, kdy nebude probíhat výuka plavání, se budeme učit podle původního rozvrhu hodin i s tělesnou výchovou, která  proběhne ve škole.
 

Plaveme od pátku 9. 12. 2022 (09.30 – 10.30 hodin). Místo: Plavecký bazén v Hradci Králové

Termíny: 

Termíny: 9/12, 16/12 2022, 13/1, 20/1, 27/1, 10/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 2023

24. 3. 2023 – aquacentrum (účast v AQC bude hrazena všemi účastníky ve výši 120 Kč/ os. až před termínem 24. 3. 2023)

 
Pokud žák bude chtít plavat s plaveckými brýlemi, rodič musí vyplnit „revers na používání plaveckých brýlí“ (zde).