Zápis do 1. ročníku základní školy

Termín zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Mžany

vyhlašuje v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zápis do 1. ročníku základní školy.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin v budově základní školy.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí po loňském odkladu školní docházky.  

S sebou k zápisu:

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně žádost o odklad)
 • dotazník pro rodiče (není součástí žádosti o odklad)
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce

 

Formuláře je možné si stáhnout v dokumentech školy nebo je lze vyplnit před samotným zápisem.  Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí.

Podmínky udělení odkladu školní docházky

 • žádost o odklad
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • doporučení odborného lékaře

V případě nějakých nejasností nebo dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Další informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá–li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí do 1. ročníku přiloží.

Není–li dítě po dovršení šestého roku tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé a požádá–li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. 4. 2019, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), nejdéle však do zahájení školního roku, kdy dítě dovrší 8 let věku.

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení; adresu; jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit; uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti); rozlišovat – porovnávat – třídit předměty; znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší; první-poslední; nahoře-dole; nad-pod
 • umět správně vyslovovat; znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientopvat ve světě kolem sebe; znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodžovat pravidla správného chování

Vložte tento kód: captcha

Zápis do 1. ročníku základní školy

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním těchto stránek s jejich používáním souhlasíte.