Dokumenty a formuláře

Dokumenty a formuláře základní školy

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠVP ZV “Škola poznávání” platný od 1. 9. 2022


Školní řád ZŠ Mžany

Školní řád ZŠ Mžany


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2021 – 2022
Výroční zpráva 2020 – 2021
Výroční zpráva 2019 – 2020
Výroční zpráva 2018 – 2019
Výroční zpráva 2017 – 2018
Výroční zpráva 2016 – 2017
Výroční zpráva 2015 – 2016


Rozpočet školy

Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2023 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2024-2025
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2022 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2023-2024
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2020 a struktura střednědobého výhledu hospodaření 2021-2022
Struktura střednědobého výhledu hospodaření 2020-2021
Struktura střednědobého výhledu hospodaření 2019-2020
Rozpočet ZŠ a MŠ Mžany na rok 2019


Zprávy České školní inspekce

Inspekční zpráva ČŠI – 2019
Inspekční zpráva ČŠI – 2013
Inspekční zpráva ČŠI – 2008
Inspekční zpráva ČŠI – 2006

Formuláře

Informovaný souhlas pro rodiče žáků
Povolení samostatného odchodu žáka ze školy
Žádost o uvolnění žáka z TV
Žádost o uvolnění žáka z vyučování
Potvrzení o úhradě školní akce 
Žádost o přestup do ZŠ Mžany
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Formuláře k individuálnímu vzdělávání

Žádost o povolení individuálního vzdělávání
Oznámení základní škole o plnění povinné školní docházky v zahraničí
Žádost o přestup do ZŠ Mžany
Prohlášení o výuce
Vzdání se práva na odvolání

Zápis do 1. ročníku

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku základní školy
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku – vyplnit k 1. září
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání – cizinec
Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Další dokumenty

Darovací smlouva – sponzorský dar (DOC)
Darovací smlouva – sponzorský dar (PDF)

Dokumenty a formuláře školní družiny

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty a formuláře školní jídelny

Poznámka: Dokumenty jsou k nahlédnutí rovněž v kanceláři školy.

Dokumenty & formuláře