Aktuality

Rekonstrukce školních prostor

Žáci i zaměstnanci školy vstoupili po prázdninách do vylepšených prostor.
Náš zřizovatel, Obec Mžany, během prázdnin pokračoval ve výrazném vylepšení prostředí, ve kterém se pohybují žáci i zaměstnanci školy.
Po jarní kompletní obnově oplocení areálu školy se nyní díky dotačnímu programu z oblasti „Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje“ a dofinancování obcí Mžany realizovala výměna plynových kotlů a topných těles. Dále se položila nová dlažba na chodbách. Zásadní změnou prošla i toaleta zaměstnanců.
Významné je pro nás i zajištění nového poskytovatele internetu. Rychlejší internet, ať už díky nově zřízeným síťovým přípojkám či wi-fi síti, najde využití nejen při hodinách (zejména informatiky), ale i o přestávkách či v odpoledních hodinách.
Proměnou prochází i chodba školy a prostor před ředitelnou – truhlářství Šubrt vyrobilo a instalovalo nový nábytek zhotovený na míru.
Myslelo se i na zabezpečení školy. Díky dotaci MŠMT „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.“ jsme získali do všech tříd školy interní telefony pro snadnější komunikaci s příchozími osobami do školy. Součástí bude i výměna vchodových dveří školy.

Víme, že plány na vylepšení školy nekončí a budou pokračovat!

Tímto bychom našemu zřizovateli, Obci Mžany, v čele se starostou panem Valenou, chtěli za výraznou proměnu školy poděkovat.

Tags
Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.