Aktuality

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŽANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Zápis bude probíhat online od 1. do 10. dubna 2020 nebo ve škole 8. dubna od 14,00 – 16,00 hodin bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k povinné školní docházce dítě,

  • které do 31. srpna 2020 dovrší šestý rok věku (§ 36 odst. 4 školský zákon)
  • kterému byl pro školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné školní docházky.
 • Rodič se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 1. do 10. dubna 2020. Přihlášení bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde: Při vyplňování rezervace termínu postupujte takto:
  1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
  2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
  3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu. POZOR – Pokud škole žádost o přijetí budete chtít předat osobně, zvolte termín 8. 4. a čas mezi 14. – 16. hodinou. Jestliže žádost předáte “bezkontaktně”, tak zvolte libovolný jiný termín.
  4. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.

   

 • Po odeslání přihlášky k povinné školní docházce postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán. V e-mailu budou uvedeny možnosti, jak nám doručit vyplněnou žádost o příjetí do ZŠ (případně žádost o odklad).

Zákonný zástupce doručí škole vyplněnou žádost o přijetí s přiloženou kopií rodného listu (děti po odkladu ještě přiloží “rozhodnutí o odkladu” z loňska) jedním z těchto způsobů:

 1. do datové schránky školy: rubpe26
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 3. poštou
 4. osobní podání v ZŠ Mžany dne 8. 4. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Přihlášku k povinné školní docházce odesílají i zákonní zástupci, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě.

Pokud máte nějaké dotazy, rádi Vám je zodpovíme – telefonicky 737 082 082 nebo na e-mailové adrese info@zsmzany.cz

 

Žádost o přijetíodklad najdete v dokumentech školy (www.zsmzany.cz/dokumenty/).

Další informace o zápisu do ZŠ Mžany najdete na webu školy v sekci „ZŠ – Zápis do 1. ročníku“.

 


Zápis do ZŠ Mžany_2020_21_změna

Co by měl umět budoucí prvňáček


 • znát své jméno a příjmení, adresu, jména rodičů
 • umět se obléknout i převléknout
 • znát své tělo a zvládat osobní hygienu
 • uklidit si hračky, knížky a jiné věci denní potřeby tam, kam patří
 • kreslit tužkou a pastelkami, malovat barvami
 • znát základní i doplňkové barvy
 • vystřihnout obrázek, nalepit, uklidit po sobě pracovní plochu
 • vyjmenovat číselnou řadu alespoň do pěti (případně deseti), rozlišovat – porovnávat – třídit předměty, znát geometrické tvary
 • chápat pojmy: větší-menší, první-poslední, nahoře-dole, nad-pod
 • umět správně vyslovovat, znát říkadla, básně, písně, pohádky
 • přiměřeně se orientovat ve světě kolem sebe, znát názvy běžných zvířat, rostlin a věcí
 • dodržovat pravidla správného chování

Těšíme se na spolupráci

Author:

Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové je málotřídní základní školou I. stupně a mateřskou školou poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku. Nabízíme služby kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí. Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

X