Aktuality

Informace k platbě stravného, platby za vzdělávání a školní družinu.

Vzhledem k uzavření provozu ZŠ a MŠ Mžany bude zákonným zástupcům po znovuotevření vrácen (nebo započítán na další období) případný přeplatek (poměrná část) za stravné, školkovné a úplata za družinu za období, kdy bylo zařízení mimo provoz.