Aktuality

Distanční výuka pokračuje i v listopadu

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR pokračuje distanční výuka i v listopadu 2020.

Doposud jsme výuku organizovali formou videokonferencí v rámci MS Teams a úkoly zadávali s tím, že jsme prozatím nepožadovali zpětné zaslání (s ohledem, že škola se brzy otevře a vše  zkontrolujeme ve škole).

Fakt, že původně avizovaný  návrat do školy od 2. 11. 2020 se neuskuteční, nás vede k nutnosti přejít k zadávání a odevzdávání úkolů v rámci MS Teams (úkoly, až je tam zadáme, najdete pod ikonou „Zadání“).

To pro Vás bude znamenat další rozšíření svých PC schopností o další „level“. 

S žáky 4. a 5. ročníku jsme takto pracovali již na jaře 2020. Proto si myslím, že to společně zvládneme i nyní. Jen to bude znamenat více „počítačové“ práce pro nás všechny.

 

Postup:

Učitel vloží do Teams zadání úkolu. 

Avizo o novém úkolu se objeví zároveň na více místech v Teams, a to pod kartami: „Aktivita“, „Zadání“ a přímo ve svém týmu (např. tým „3. ročník“) v nabídce „Zadání“ a „Příspěvky“.

Úkol může mít podobu slovního pokynu, on-line „kvíz“ nebo bude přiložen pracovní list (příloha) k vypracování. V takovém případě si bude potřeba pracovní list vytisknout, vypracovat jej a ofotit nebo naskenovat a odevzdat (zaslat učiteli) v Teams.

Poznámka: pokud vložíme úkol ve formátu Wordu (nepůjde to však vždy), žák jej bude moci vypracovat přímo na PC a nebude nutné jej tisknout.

 

Tip: pokud budete k focení vypracovaných úkolů používat „chytrý“ mobil, stáhněte si do něj i aplikaci MS Teams (pro iOS nebo Android). Tím si usnadníte a urychlíte práci při zasílání splněného úkolu. …stačí pak jen vložit „obrázek“ vypracovaného úkolu do aplikace Teams na mobilu.

Pokud se přihlásíte přes webové stránky do Office365 (https://portal.office.com) a otevřete si vestavěný program Outlook, tak se tam objevují zprávy s naplánovanými on-line schůzkami. 

—  

Starší žáci si již stačili vyzkoušet on-line testování znalostí z vlastivědy. Znalosti budeme průběžně vhodnou formou ověřovat u všech ročníků.

Informace a návody k Microsoft Teams: https://support.microsoft.com/cs-cz/office/microsoft-teams-5aa4431a-8a3c-4aa5-87a6-b6401abea114?ui=cs-CZ&rs=cs-CZ&ad=CZ

Nám všem přeji pevné nervy a hodně zdraví.