Aktuality

Provoz školy od pondělí 12. 4. 2021 – aktualizováno

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se vrací do školy žáci na prezenční formu vzdělávání.

S sebou: školní počítač s příslušenstvím, kromě školních potřeb i vhodné oblečení (sportovní) i na ven

 

Harmonogram:

PONDĚLÍ (12. 4. 2021) a ČTVRTEK (15. 4. 2021)

1. a 2. ročník:

 • 7.30 – 7.40 hodin příchod do školy!;
 • od 7.45 hodin samotestování ve třídě za asistence třídní učitelky
 • 8.00 hodin – zahájení výuky
 • dopolední výuka s častým větráním a pobytem i ve venkovním prostředí
 • 11.45 hodin ukončení dopoledního vyučování a odchod na oběd
 • od 12.00 odpolední družina (pro 1. a 2. ročník)/ případně odpolední vyučování dle rozvrhu hodin. Případně odchod domů.
 • 15.30 hodin – ukončení provozu školní družiny.

3., 4. a 5. ročník:

Na pondělní výuku si přinesete: český jazyk, matematiku, angličtinu, výtvarné potřeby, sportovní oblečení (i na ven)

Na další dny obdržíte upravený rozvrh hodin.

 • 8.05 – 8.10 hodin příchod do školy!
 • od 8.15 hodin samotestování ve třídě za asistence třídní učitelky
 • 8.30 hodin – zahájení výuky
 • dopolední výuka s častým větráním a pobytem i ve venkovním prostředí
 • 12.15 hodin ukončení dopoledního vyučování a odchod na oběd
 • 12.30 – 12,45 odchod domů nebo odpolední vyučování dle rozvrhu hodin – čtvrtek

 

ÚTERÝ (13. 4. 2021), STŘEDA (14. 4. 2021) a PÁTEK (16. 4. 2021)

1. a 2. ročník:

 • 7.45 hodin příchod do školy, pozn. ranní dohled (od 6.45 hodin) zahájíme od úterý 13. 4. 2021 pouze v případě zájmu z řady žáků 1. a 2. ročníku
 • 8.00 hodin – zahájení výuky
 • dopolední výuka s častým větráním a pobytem i ve venkovním prostředí
 • 11.45 hodin ukončení dopoledního vyučování a odchod na oběd
 • od 12.00 odpolední družina (pro 1. a 2. ročník)/ případně odpolední vyučování dle rozvrhu hodin. Případně odchod domů.
 • 15.30 hodin – ukončení provozu školní družiny.

3., 4. a 5. ročník:

 • 8.15 – 8.20 hodin příchod do školy
 • 8.30 hodin – zahájení výuky
 • dopolední výuka s častým větráním a pobytem i ve venkovním prostředí
 • 12.15 hodin ukončení dopoledního vyučování a odchod na oběd
 • 12.30 – 12,45 odchod domů nebo odpolední vyučování dle rozvrhu hodin.

 

 

 

Žáci i pracovníci školy budou muset dvakrát týdně projít antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). V případě pozitivity budeme volat zákonnému zástupci, aby si pro své dítě přišel. Poté zákonný zástupce požádá lékaře o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Přestože je dle manuálu umožněna přítomnost zákonnému zástupci při samotestování jeho dítěte, ocenili bychom, abyste nám dali důvěru, že vše uděláme v klidu a bez stresu. Testy budou provádět vaše děti pod naším vedením. Domníváme se, že přítomnost dalších osob z řad zákonných zástupců jen ztíží průběh této i pro nás nové činnosti. Rovněž z epidemiologického hlediska nepovažujeme přítomnost další osob za vhodné.

Zůstává povinnost ve škole nosit ochranu dýchacích cest (žáci chirurgickou roušku, pracovníci respirátor).

Školní družina bude fungovat pro žáky 1. a 2. ročníku do 15.30 hodin.

Školní jídelna vaří pro děti v běžném režimu. Děti budou mít obědy hromadně přihlášené.