Aktuality

Sazka olympijský víceboj

Sazka olympijský víceboj

V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu „SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ“.

„Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol a odpovídajících stupňů šestiletých nebo osmiletých gymnázií. 

Cílem projektu je motivace dětí ke sportu a sportovním činnostem. Žáci se mohou zapojit jednoduše v hodinách tělesné výchovy, kdy pod dohledem vyučujícího splňují předepsané disciplíny víceboje. První stupeň základní školy se zapojí do soutěže Olympijský diplom. 

 

Olympijský diplom

Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.

Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. 

 

Disciplíny:

1. Hluboký předklon
Disciplína testuje ohebnost.

2. T-běh (neboli člunkový běh)
Disciplína zkoumá hbitost.

3. Zkrácené sedy-lehy
Disciplína zjišťuje silovou vytrvalost.

4. Postoj čápa
Disciplína testuje rovnováhu.

5. Sprint 60 m
Disciplína ověřuje rychlost.

6. Zátopkův běh (500 m)
Disciplína zkoumá běžeckou vytrvalost.

7. Skok z místa
Disciplína testuje výbušnost. 

8. Hod basketbalovým míčem
Disciplína zjišťuje sílu.

 

Více informací na stránkách: www.sazkaolympijskyviceboj.cz

Tags