Turnaj ve vybíjené – 3. místo

Dne 18. 12. 2018 jsme se s vybranými žáky zúčastnili tradičního (22. ročník) vánočního turnaje malotřídních škol ve vybíjené v Malšově Lhotě. Naše družstvo složené z žáků třetího až pátého ročníku (bývalí žáci) vybojovalo krásné 3. místo. Děti kromě diplomu získaly i  drobnou sladkou odměnu.