Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Nová školská rada

Členové školské rady od 20. 11. 2018 do 20. 11. 2021 Zástupce zřizovatele: Martin Zámečník Zástupce zákonných zástupců žáků: Ing. Šárka KašparováZástupce pedagogických pracovníků: Jana Hronešová

Novinky v ZŠ a MŠ Mžany
Úhrada školní družiny na 2. pol.

Platba za školní družinu na 2. pol. Pro zabezpečení činnosti školní družiny vybírá škola od zákonných zástupců přihlášených žáků finanční příspěvek ve výši 100,- Kč za měsíc. Platba za 2. pololetí (leden – červen) je ve výši 600,- Kč a musí být uhrazena do 31. prosince daného roku. Číslo účtu: 181926995/0300 Variabilní symbol: 201819 Poznámka: Jméno a příjmení žáka, školní družina na II. pol. Platbu za ŠD lze provést: a) bezhotovostním […]

Sběr starého papíru

Pomohli jste nám nasbírat 980 kg starého papíru. ZŠ a MŠ Mžany utržila: 1 754 Kč. Děkujeme za pomoc —– Od čtvrtka 29. 11. 2018 do pondělí 3. 12. 2018 proběhne na základní škole sběr starého papíru. Sběr musí být svázaný. Kontejner bude přistaven na školním dvoře.

Bruslení ve Mžanech

V rámci školní družiny budeme opět využívat ledovou plochu Pivovaru Lindr k bruslení. Pro své děti připravte tuto výbavu: brusle (nabroušené) přilba rukavice (silnější)

100 let Československa - výsadba lípy republiky v Sadové
100 let Československa – vystoupení žáků + výsadba lípy republiky

Vystoupení žáků školy (píseň: Ach synku, synku…) při příležitosti vysazení národního stromu – lípy v Sadové V neděli 28. října bude u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky vysazena v Sadové u obecního úřadu lípa. Sraz pro ty, kteří se chtějí této slavnostní chvíle zúčastnit je ve 14 hodin u obecního úřadu v Sadové