O naší škole

logo ZŠ a MŠ Mžany

Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.

ZŠ a MŠ Mžany je málotřídní základní škola I. stupně a mateřské školy poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.

Nabízíme služby zkušených a kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.

Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel ZŠ a MŠ Mžany

Kdo jsme

Jmenujeme se Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové.

Jsme zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, které sdružuje v jeden celek základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem je Obec Mžany.

Fungujeme ve dvou budovách, které spojuje prosklenná chodba. Součástí budovy je jídelna a tělocvična. Celkový počet zaměstnanců činí 12 osob. Z toho 7 pedagogických a 5 nepedagogických pracovníků.

Kapacita ZŠ je 58 žáků, MŠ 35 dětí, ŠD 25 žáků a ŠJ 100 jídel. Naše školní jídelna vaří též pro žáky ZŠ Dohalice.

Spádově přicházejí do ZŠ žáci ze Mžan, Sadové, Dubu a Stračovské Lhoty. Do MŠ k těmto přibývají ještě obce Dohalice, Sovětice, Horní Dohalice, Mokrovousy.

Základní škola je školou malotřídní se 2 třídami a obvykle čtyřmi postupnými ročníky. Ve školním roce 2008-2009, 2010-2011 a 2019-2020 byl otevřen i ročník pátý. Vyučují zde 3 pedagogové.

Od školního roku 2007/ 2008 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Škola poznávání“, který má všeobecné zaměření.

Co nabízíme

 • profesionální služby ve výchově a vzdělávání
  • předškolních dětí od tří do šesti let
  • žáků mladšího školního věku do čtvrtého (pátého) ročníku
 • kvalifikované pedagogy
 • rodinné, estetické, podnětné prostředí
 • vzdělávání žáků ve věkově smíšených třídách
  • I. třída – výuka žáků 1. a 2. ročníku
  • II. třída – výuka žáků 3. a 4./ 5. ročníku
 • individualizovanou výuku
 • výpomoc školního asistenta
 • výuku hry na flétnu v rámci hudební výchovy
 • výuku plavání v rámci tělesné výchovy
 • polytechnickou výuku a robotiku
  • stavebnice LEGO, Merkur, Boffin, Geomag, Albi, Fischertechnik, Walachia atd.
  • programovatelné stavebnice Lego Education WeDo
  • programovatelné roboty LEGO Boost, Ozobot, mBot
 • aktivní trávení volného času v rámci školní družiny a kroužků
  • sportovní aktivity školní družiny – projekt “Sportuj ve škole”: např. bruslení (in-line, brusle), jízda na “boardech”, lezecká stěna, míčové hry (basketbal, přehazovaná/ základy volejbalu, fotbal, florbal),…
  • kroužek juda
  • hudebně-dramatický kroužek
  • taneční kroužek
  • kroužek náboženství
  • čtenářský klub
 • účast v soutěžích, kulturní akce, exkurze, výlety, návštěvy kin a divadel…

O škole

X