O naší škole

logo ZŠ a MŠ Mžany

Učitel ti může otevřít dveře,
ale vstoupit do nich musíš ty sám.

ZŠ a MŠ Mžany je málotřídní základní škola I. stupně a mateřské školy poskytující profesionální služby ve výchově a vzdělávání předškolních dětí a žáků mladšího školního věku.

Nabízíme služby zkušených a kvalifikovaných pedagogů v estetickém a podnětném prostředí.

Mžanská škola s jistotou zajistí kvalitní vzdělávání pro Vaše děti. Spokojenost a úspěch dětí je naším cílem i motivací.

Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel ZŠ a MŠ Mžany

Kdo jsme

Jmenujeme se Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové.

Jsme zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, které sdružuje v jeden celek základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Zřizovatelem je Obec Mžany.

Fungujeme ve dvou budovách propojených chodbou. Součástí budovy je jídelna a tělocvična. Celkový počet zaměstnanců činí 11 osob. Z toho 7 pedagogických a 4 nepedagogičtí pracovníci.

Kapacita ZŠ je 58 žáků, MŠ 36 dětí, ŠD 25 žáků a ŠJ 130 jídel. Naše školní jídelna vaří též pro žáky ZŠ Dohalice.

Spádově přicházejí do ZŠ žáci ze Mžan, Sadové, Dubu a Stračovské Lhoty. Do MŠ k těmto přibývají ještě obce Dohalice, Sovětice, Horní Dohalice, Mokrovousy.

Základní škola je školou malotřídní se 2 třídami a obvykle čtyřmi postupnými ročníky. Ve školním roce 2008-2009, 2010-2011, 2019-2020 a 2020-2021 byl otevřen i ročník pátý. Vyučují zde 3 pedagogové.

Vyučujeme podle zcela přepracovaného (2022) a aktualizovaného školního vzdělávacího programu „Škola poznávání“, který má všeobecné zaměření.

Co nabízíme

 • profesionální služby ve výchově a vzdělávání
  • předškolních dětí od tří do šesti let
  • žáků mladšího školního věku do čtvrtého (pátého) ročníku
 • kvalifikované pedagogy
 • rodinné, estetické, podnětné prostředí
 • vzdělávání žáků ve věkově smíšených třídách
  • I. třída – výuka žáků 1. a 2. ročníku
  • II. třída – výuka žáků 3. a 4. ročníku
 • individualizovanou výuku
 • výuku hry na flétnu v rámci hudební výchovy
 • výuku plavání v rámci tělesné výchovy
 • polytechnickou výuku a robotiku
  • stavebnice LEGO, Merkur, Boffin, Geomag, Albi, Fischertechnik, Walachia atd.
  • programovatelné stavebnice Lego Education Spike Essential/ Prime/ WeDo
  • programovatelné roboty VEX 123, VEX GO, LEGO Boost, Ozobot, mBot, Blue-bot
 • aktivní trávení volného času v rámci školní družiny a kroužků
 • účast v soutěžích, kulturní akce, exkurze, výlety, návštěvy kin a divadel…

O škole